Spaainish ny Shillee

Ass Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Spaainish ny Shillee (Spaainish: Español chileno)


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.