The Sword in the Stone (scannane)

Ass Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

She scannane bioghit veih'n vlein 1963 liorish Walt Disney eh The Sword in the Stone. Ta'n scannane ny 18oo scannane ayns straih Classicee Vioghit Walt Disney.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.