Arragh

Ass Wikipedia.
Ta lus y ghuiy, ny lus ny cam-ching ny lus yn arree, çheet my vlaa car yn arree.

She fer jeh kiare imbaghyn sonderagh eh yn arragh. Ta'n arragh shassoo eddyr y gheurey as y tourey. Ec laa lieh yn arree ta'n laa cha liauyr as lhiurid yn oie, ny 12 oor y jees oc. Rere yn eaillere Gaelgagh, ta'n arragh goll er rheynn magh ayns tree meeghyn - Toshiaght Arree, Mayrnt as Averil. She Laa'l Breeshey yn feailley Gaelgagh ta kelloorey toshiaght yn arree.