Caslys

Ass Wikipedia.

She cummey daa-howshanagh eh caslys. Dy cadjin, t'eh jeeaghyn gollrish red ennagh, myr sampleyr, nhee corporagh ny peiagh ennagh. Ny keayrtyn, myr sampleyr, ayns ellyn jeianagh, cha nel eh gollrish red ennagh corporagh.

Foddee caslys çheet jeh najoor: ta'n tooill jannoo caslys liorish sooillag, 'syn aght cheddin as mynreayrtanyn as tilgeyryn. Ta jeshaghtyn myr camerey jannoo caslys corporagh jeh ny t'ayn, liorish sollys, sooillagyn as stoo kemmigagh. Ta lheid ny caslyssyn jeeaghyn gollrish ny t'ad jeant jeh.

Ta caslyssyn elley jeant dy laueagh, liorish daah, doo, ny bun-earrooagh liorish co-earrooder ny camerey bun-earrooagh. Ta lheid ny caslyssyn goaill stiagh diagramyn, graafyn, jallooyn daahit, clouyn gorrym as fir elley. Cha nel ad ooilley jeeaghyn kiart gollrish red ennagh firrinagh, eer my t'ad dy chowraghey:

  • ta caslys-çheerey taishbyney troyn boayl ennagh, agh cha nel ad gollrish fotograf jeh'n voayl.
  • foddee caslys daahit jeeaghyn cho gollrish peiagh as fotograf jeh.
  • foddee lheid y caslys cowraghey reddyn nagh row ayn rieau (goaill stiagh ny nagh vel ayn foast, myr sampleyr, ayns clouyn gorrym).
  • foddee ellyn taishbyney ennaghtyn, eieyn as reddyn neuloaghtagh elley, liorish daaghyn as cummaghyn.

Ta kuse dy chaslyssyn jeant jeh sollys ynrican (ayns y tooill, ayns scaaney, farhilgane as eer kellagh chiass); ta fir elley jeant er stoo corporagh (myr sampleyr, fotografyn, as caslyssyn jeant er pabyr ny eaddagh).

Ta caslyssyn inçhynagh ayn chammah; t'ad goaill stiagh ny ta shin cooinaghtyn, as reddyn ta shin sheiltyn.

Clou gorrym
Fotograf jeh Deng Xiaoping
Caslys jeh dragan
Caslys-çheerey jeh Istanbul ("Constantinopolis").