Meain alkalaih

Ass Wikipedia.

She meain alkalaih bunstoo erbee t'ayns possan I jeh taabyl reiltagh ny bunstooghyn.


Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.