Padjer y Çhiarn

Ass Wikipedia.

She padjer Creestee eh Padjer y Çhiarn ny Pater Noster. Ta daa lhiegganyn jeh ry-akin 'sy Chonaant Noa, un 'er 'sy Tushtal rere Mian 6:9-13 myr ayrn jeh'n taggloo er mooaralys, paart jeh'n Çharmane er y Clieau; as y fer elley 'sy Tushtal rere Lukys 11:2-4.

Lhiegganyn Gaelgagh jeh'n Phadjer[reagh | edit source]

Lhieggan cadjin jeh Padjer y Çhiarn
Ayr ain t'ayns niau,
Casherick dy row dt'ennym.
Dy jig dty reeriaght.
Dt'aigney dy row jeant er y thalloo,
myr t'ayns niau.
Cur dooin nyn arran jiu as gagh laa,
as leih dooin nyn loghtyn,
myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn 'oi.
As ny leeid shin ayns miolagh,
agh livrey shin veih olk:
Son lhiats y reeriaght, as y phooar, as y ghloyr, son dy bragh as dy bragh.
Amen.

Lhieggan Gaelg veih'n vlein 1713[1]
Ayr Ain, t'ayns Niau;
Caſherick dy rou dt'ennym;
Di jig dty Reereeaght;
Dt'aigney dy rou jeant er y Talloo
myr t'ayns Niau;
Cur dooin nyn Arran jiu as gagh laa;
As leih dooin nyn Loghtyn,
myr ta ſhin leih daueſyn ta janoo loghtyn ny noi ſhin;
As ny leeid ſhin ayns Miolagh;
Agh livrey ſhin veih olk;
Son liats y Reeriaght y Phooar as y Ghloyr, ſon dy bragh as dy bragh.
Amen

Y Padjer ayns Shenn Yernish[2]
A athair fil hi nimib,
Noemthar thainm.
Tost do flaithius.
Did do toil i talmain
amail ata in nim.
Tabair dun indiu ar sasad lathi.
Ocus log dun ar fiachu
amail logmaitne diar fhechemnaib.
Ocus nis lecea sind i n-amus n-dofulachtai.
Acht ron soer o cech ulc.
Amen ropfir.

Y Padjer ayns Yernish
Ár n-Athair, atá ar neamh:
go naofar d'ainm.
Go dtaga do ríocht.
Go ndéantar do thoil ar an talamh,
mar dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha,
mar mhaithimid dár bhféichiúna féin.
Agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc.
Óir is leatsa an Ríocht agus an Chumhacht agus an Ghloir, tré shaol na saol.
Amen.

Y Padjer ayns Gaelg Albinagh
Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd, agus an cumhachd, agus a' ghlòir, gu siorraidh.
Amen.

Lhiegganyn ass yn Eash Chreestee leah[reagh | edit source]

Y teks bunneydagh 'sy Ghreagish

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.]

Lhieggan liturgagh 'sy Ladjyn[3]
Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panemnostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sedlibera nos a Malo.[4]

Lhieggan liturgagh 'syn Aramaaish Heeragh
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ
ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ
ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ
ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢܐ
ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝ̈ܢ
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ̈ܢ
ܘܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ
ܐܠܐ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
ܐܡܝܢ܀

Imraaghyn[reagh | edit source]

  1. MANX GAELIC ( Gaelig, Gaelg ) ec www.christusrex.org. Va'n teks ayn feddynit magh ass "ORATIO DOMINICA - Polyglottos, Polymorphos - Nimirum, Plus Centum Linguis, Versionibus, aut Characteribus Reddita & Expressa", Daniel Brown, Lunnin, 1713.
  2. Ta'n lhieggan shoh jeh'n Phadjer aascreeuit 'sy chlou Romanagh veih'n çhenn chlou Yernagh. Son d'akin er y lhieggan shen jeh'n phadjer gow dys y duillag shoh ec www.christusrex.org
  3. Feyshtaghys yn Agglish Chatoleagh, 2759
  4. Cha nel gloyr da'n Ayr Baisantagh kianglt dy jeeragh rish Padjer y Çhiarn ayns y liturgey Ladjynagh ny ayns y Vible Ladjynagh. 'Sy Lioar Erin Raueagh ta'n gloyr da'n Ayr shoh ry-akin (as eh scarrit magh veih Padjer y Çhiarn liorish padjer elley) 'sy chummey "quia tuum est regnum, et potestas, et gloria, in saecula"; v'eh çhyndaait dys y Ladjyn liorish deiney elley myr "quia tuum est regnum; et potentia et gloria; per omniasaecula ny in saecula saeculorum."

Kianglaghyn mooie[reagh | edit source]

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaelg/Ayr_ain.html