The Lion King

Ass Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

She scannane bioghit veih'n vlein 1994 liorish Walt Disney Feature Animation eh The Lion King. Ta'n scannane ny 32h scannane ayns straih Classicee Vioghit Walt Disney. Ta The Lion King II: Simba's Pride (1998) eiyrtyssagh er.Wikipedia
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia.