Wikipedia:Laaghyn reiht/10 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 10 Mee ny Nollick y 344oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 345oo laa ayns blein vishee. Ta 21 laa faagit 'sy vlein.

Alfred Nobel ayns 1896

Tooilley taghyrtyn: 9 Mee ny Nollick10 Mee ny Nollick11 Mee ny Nollick