Wikipedia:Laaghyn reiht/12 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 12 Mee ny Nollick y 346oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 347oo laa ayns blein vishee. Ta 19 laa faagit 'sy vlein.

Ike Turner ayns 1997

Tooilley taghyrtyn: 11 Mee ny Nollick12 Mee ny Nollick13 Mee ny Nollick