Wikipedia:Laaghyn reiht/14 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 14 Mee ny Nollick y 348oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 349oo laa ayns blein vishee. Ta 17 laa faagit 'sy vlein.

Launshey Mariner 2 er 27 Luanistyn 1962

Tooilley taghyrtyn: 13 Mee ny Nollick14 Mee ny Nollick15 Mee ny Nollick