Wikipedia:Laaghyn reiht/2 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 2 Mee ny Nollick y 336oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 337oo laa ayns blein vishee. Ta 29 laa faagit 'sy vlein.

Pablo Escobar ayns 1976

Tooilley taghyrtyn: 1 Mee ny Nollick2 Mee ny Nollick3 Mee ny Nollick