Wikipedia:Laaghyn reiht/9 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 9 Mee ny Nollick y 343oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 344oo laa ayns blein vishee. Ta 22 laa faagit 'sy vlein.

Judi Dench ayns 2007

Tooilley taghyrtyn: 8 Mee ny Nollick9 Mee ny Nollick10 Mee ny Nollick