Jump to content

Wikipedia:Laue-lioar aght screeuee

Ass Wikipedia.

Don't understand? An English version is available at Wikipedia:Laue-lioar aght screeuee/Baarle

Ta'n duillag shoh currit da soilshaghey magh ny cliaghtaghyn t'ain son screeu as reaghey artyn, cur enmyn as cummaghyn orroo, as y lheid.

Notyn cadjin

[edit source]

Caghlaa 'sy Ghaelg

[edit source]

Ny keayrtyn, ta ymmodee enmyn Gaelg ayn, ny lettraghey ceaghlee. My t’ou lane shickyr dy vel ad y red cheddin, s'cummey eh cre fer vees oo jannoo ymmyd jeh. Ny yei shen, t'eh ny share gyn caghlaa eddyr oc ayns un art (mannagh vel fa mie son shen).

Termeeaght

[edit source]

Tra ta feme ayd er fockle çhaghnoil, jean y choyrle shoh, my saillt:

 1. Jeeagh er y fockleyr Tshwane. Ta'n claare ry-gheddyn (gyn costys) ec yn ynnyd-eggey TshwaneReader, as ta fys noa ry-gheddyn da dagh mee, er Manx.net. Ta'n tasht-fockle oikoil Coonceil ny Gaelgey echey. Ta fockleyr eddyr-lhieen ec Online Manx Dictionary as t'eh feer vie son sampleyryn dy ymmyd ayns raaghyn. Cur geill nagh vel eh goaill rish "ç/Ç" – screeu c/C 'syn ynnyd oc.
 2. Jeeagh er Termeeaght son focklyn noa jeant ain hene. Ta shin jannoo shen derrey vees fockle jeant ec CnG. Shoh y boayl share son resoonaght er focklyn noa as reih focklyn my vees ymmodee ayn.
 3. Mannagh vel fockle erbee (ny fockle cooie) ry-gheddyn, reih fockle noa myr shoh:
  1. Jeeagh er fockleyryn ayns çhengaghyn Gaelgagh, fir çhaghnoil er lheh, as feddyn magh ny t'adsyn er nyannoo. T'ad cliaghtey cormal rish focklyn t'ayn, ny lheanaghey keeal fockle son dy ghoaill stiagh y keayll noa.
  2. Jeeagh er focklyn Gaelg as mooinjerys eddyr oc as y fockle t'ou uss shirrey. Myr sampleyr, my vees feme ayd er photosynthesis ass y Vaarle, jeeagh er focklyn as photo- as synth- ayndaue. Ny jean jarrood jeeaghyn er çhyndaaghyn jeh'n Ghaelg chammah's y Vaarle (ny çhengey elley) son dy ve shickyr cre vees keeal y fockle! Myr sampleyr, ta "palm" 'sy Vaarle cur dhyt "bass"; shen "palm of the hand" (t'eh "bass ny laue" ny keayrtyn), cha nel eh yn billey ("crouw phalm").
  3. Traa t'ou cur focklyn ry-cheilley, jeeagh er focklyn gollroo son dy reih yn oardagh kiart. Son y chooid smoo, ta marenmyn ec y jerrey 'sy Ghaelg, agh ta fir elley: ta shin çhyndaa "neuro-X" dys "neayr-X", cha nel dys "X nearagh".
  4. Gow kiarail rish marenmyn, as erskyn ooilley rish ennymocklyn ta jannoo obbyr marenmyn. Cha nel "skynn phabyragh" y red cheddin as "skynn phabyr" ny "skynn ny pabyryn". Ta cummey gienneydagh ayn ny keayrtyn: eeast marrey son marine fish, agh grunt ny marrey son the bottom of the sea, as caair lhuingey (cha nel caair lhong) for deck chair.
  5. Bee er dty hwoaie noi yl-rey neuchinjagh!
  6. Vel eh ny share jannoo fockle noa 'sy Ghaelg, ny eeasaghey y fockle jeh'n çhengey vunneydagh? Son focklyn ec cultoor er lheh, foddee dy vel eh ny share freayll y fer bunneydagh.
 4. Immee dys y duillag resoonaght ec Termeeaght as cur dty 'ocklyn noa ayns y voayl share. Fuirree er resoonaght roish my ver oo ad er y duillag Termeeaght hene, my saillt - ta shen son termeeaght as coardailys ayn mynyngione. Ta shin caghlaa ny focklyn sleaie lurg beggan resoonaght, dy mennick.

Marrantyssyn

[edit source]

Bee doilleeid ennagh bentyn rish fockle ta shin jannoo ymmyd jeh er Wikipedia, foddee. Myr sampleyr, y cummey yl-rey neuchiart, ny fockle noa jeant ain as fockle Gaelg ayn chammah.

My vees oo feddyn y lheid, cur fys dooin er y duillag resoonaght Termeeaght roish my vees oo caghlaa ram obbyr. Foddee dy vel fa mie son shen, myr sampleyr, cowraghey anchaslys çhaghnoil ayns magher er lheh. As ta daa chummey yl-rey ec keeill (kialteenyn as keeillyn), myr sampleyr!

Dy dooghyssagh, my nee marrantys screeu t'ayn, ny red ennagh gollrish shen, jean caghlaa eh!

Focklyn joarree

[edit source]

Cha nel X ny Z ec Gaelg. Rere ymmyd Coonceil ny Gaelgey, ta shin cliaghtey caghlaa ad ayns focklyn joarree, agh cha nel ayns enmyn sleih. Son y chooid smoo, cha nel shin caghlaa enmyn vuill. Ny keayrtyn (myr sampleyr, bentyn rish çheeraghyn) ta shin jannoo eab er fockle Gaelg derrey vees fockle oikoil jeant ec CnG.

My ta X ny Z goll er fockley magh myr /z/ (jeeagh er ASE son ny smoo fys), ta shin jannoo S jeh: metazoa > metasoa. My ta X goll er fockley magh myr /ks/ myr Texas, ta shin jannoo CS jeh: excavata > ecscavata.

Lettraghey enmyn joarree

[edit source]
 1. Son enmyn ta screeut ‘syn abbyrlhit Romanagh, jean ymmyd jeh’n lettraghey cliaghtagh (myr sampleyr, “Juan Carlos”). My vees shaghrynys ayn, er lhait, b’vie eh cur stiagh cooney mychione fockley magh, ayns yn ASE. Myr sampleyr, foddee Juan ve ny ennym Gaelg ny Spaainish, as ta daa 'ockley magh echey: / ʤuən/ ny /xwan/.
 2. Son enmyn ayns corys screeu elley, jannoo ymmyd jeh'n lettraghey Romanagh cadjin. Ny jean cur "ç" da fockle nagh vel eh ayn dy cadjin. Ta shin screeu 陳寶箴 (Chén Bǎozhēn ayns pinyin) myr Chen Baozhen, cha nel myr Çhen Baozhen, ga dy beagh shen cowraghey magh y fockley magh ny share.

Notyn mychione artyn

[edit source]

Enmyn sleih

[edit source]

Son y chooid smoo, lhisagh yn ard-art ve ny hoie fo ennym oikoil y pheiagh. Lhisagh far-enmyn aastiurey dys shoh. My vees cowraghyn ny lettyryn er lheh 'syn ennym (myr sampleyr, "Tân Grégoïre"), jean aastiurey elley veih'n chummey nod oo screeu dy aashagh: "Tan Gregoire".

Ayns yn art hene, jannoo ymmyd jeh'n chummey smoo cooie son ny t'ou uss screeu.

Ny keayrtyn, ta ny smoo na un cummey oikoil. Myr sampleyr, my vees ennym Sheenish screeut liorish Hanzi, foddee oo dy 'ockley magh ayns un aght ayns Putonghua ("Sheenish Chadjin") as ayns un aght ayns Cantoanish (ny çhengey Sheenagh elley); myr shen, ta daa enmyn oikoil da kuse dy leih as y daa hengey. Ta 蔡依林 ("Cai Yilin" / "Jolin Tsai"), ny h-arraneyder Taiwaanagh, sampleyr jeh shen. Jean ymmyd jeh'n chummey cheddin as y peiagh hene; mannagh vel reih echey, jean ymmyd jeh'n chummey smoo cadjin; as mannagh vel bun elley, gow eh jeh'n Wikipedia Baarle.

My ta peiagh er gaghlaa yn ennym echey dy oikoil, as ta enney share ec sleih er un ennym, cur yn ard-ard fo'n ennym shen.

Enmyssyn
[edit source]

Cha nel shin cur enmyssyn ayns enmyn ghuillagyn.

Lettraghey
[edit source]

Jeeagh er #Lettraghey enmyn joarree

Oardaghey enmyn
[edit source]

Cha nel enmyn ayns yn oardagh cheddin ayns dy chooilley cultoor ny çhengey. Screeu enmyn rere'n oardagh cheddin as y peiagh hene.

Reih farenmyn

[edit source]

Ny keayrtyn, foddee oo screeu "eh" ny "ee" bentyn rish peiagh ennagh.

 1. Screeu rere reih y pheiagh hene.
 2. Ny keayrtyn, veagh eh ny share caghlaa eddyr oc ayns un art (myr sampleyr, roish as ny lurg caghlaa keintys, mannagh vel shen noi #1.

Shoh oardagh tosheeaght da enmyn vuill:

 1. Ennym ny lettraghey oikoil Gaelg: Paarys, cha nel Paris. Jean aastiurey son enmyn elley.
 2. Ennym y voayl ayns çhengey dooghyssagh yn ard: Caerdydd, cha nel Cardiff.
 3. My vees daa hengey dooghyssagh ayn, agh ta unnane jeu currit da'n ard hene, jean ymmyd jeh shen, eer mannagh vel y çhengey ardjynagh cadjin 'sy voayl hene. Myr sampleyr, ta shin cur Naoned (ennym Britaanish) er yn ard-valley Britaanagh, cha nel Nantes (Frangish), ga nagh vel Britaanish ny çhengey vooar 'syn ard-valley as nagh row eh rieau, foddee. Jean aastiurey son enmyn elley.
 4. My vees ymmodee çhengaghyn dooghyssagh 'syn ard, agh ta kiangley stroshey da'n voayl ec unnane jeu, cur tosheeaght da'n çhengey shoh. Jean aastiurey son enmyn elley.
 5. Mannagh vel bun mie son tosheeaght elley, jean reih rere'n abbyrlhit. Jean aastiurey son enmyn elley.

Ayns kishtaghyn fys:

 1. Ennym oikoil Gaelg.
 2. Enmyn oikoil ayns çhengaghyn dooghyssagh yn ard, rere'n abbyrlhit.

Cur lettraghey elley as far-enmyn 'syn art hene, son dy haghney shaghrynys.

Focklyn cadjin ayns enmyn vuill

[edit source]

Ny keaytyn, ta focklyn cadjin ayns enmyn vuill, as enmyn çheer-oaylleeagh er lheh. Foddee ad ve 'sy Ghaelg?

 1. Freill enmyn cairey myr t'ad 'sy çhengey dooghyssagh. Myr sampleyr, Alice Springs, cha nel Çhibbyryn Alice.
  1. Ta shen goaill stiagh enmyn cairey myr enmyn heshaghtyn, colughtyn, as nyn lheid. Ta National Historic Landmark ny Site of Special Scientific Interest ny red er lheh, myr shen, faag ad 'sy çhengey dooghyssagh. My ta ymmyd jeant jeu myr focklyn cadjin, gyn y cheeayl chruinn shen, jean caghlaa ad: buill anaase oaylleeagh er lheh.
  2. My ta focklyn cadjin bentyn rish ennym cair, caghlaa ny focklyn cadjin: "Pairk Ashoonagh Alice Springs".
 2. My ta focklyn myr "Mountain", "Hill", "Valley", "Castle" ny "River" 'syn ennym, foddee oo adsyn y chaghlaa myr "Slieau, Cronk, Glion, Cashtal, Awin". Myr sampleyr, Yosemite Valley = Valley of Yosemite. T'eh goll er çhyndaa myr Glion Yosemite. Ta Mount Scott caghlaa dys Slieau Scott. Ta Hua Shan caghlaa dys Slieau Hua.
  1. My t'ad rheynn jeh fockle, ny rheynn jeh ennym cair, ny jean caghlaa ad. Castletown, Dorset, cha nel Balley Chashtal, Dorset as Cadair Idris cha nel Caair Idris.
 3. Ta focklyn cadjin soilshee caghlaa: Castell Caerffili > Cashtal Chaerffili.
 4. Mannagh vel oo shickyr, freill eh 'sy çhengey dooghyssagh.

Çhengaghyn

[edit source]

Er ny chur roish er 2009-09-14 fo cummaght Wikipediaghyn Celtiagh elley

Shoh oardagh tosheeaght da enmyn vuill:

 1. Ennym ny lettraghey oikoil Gaelg: Gaelg. Jean aastiurey son enmyn elley.
 2. Mannagh vel ennym oikoil Gaelg ayn, ta shin cur ennym urree.
  1. My nee çhengey ashoon ennagh t'ayn, ta shin jannoo ymmyd jeh ennym yn ashoon ('sy Ghaelg) as -ish er son y chooid smoo: "Azerbajan" (ashoon, Baarle) > "Asserbajaan" (ashoon, Gaelg) > "Asserbajaanish" (çhengey, Gaelg).
   1. Ny yei shen, ny keayrtyn ta shin freayll ennym mie er enney nagh vel gollrish ennym ny çheerey: "Maorish", cha nel "Seelan-Noaish".
  2. Mannagh nee çhengey ashoonagh t'ayn, ta shin cur Gaelg er cummey jeh'n ennym. Ta shin jannoo ymmyd jeh enmyn jeh Ethnologue son y chooid smoo, as eshyn ny vun cadjin son fys er çhengaghyn.
  3. My ta ny smoo na un 'ockle 'syn ennym:
   1. My she ennym daa 'ockle t'ayn, cur sniemmag eddyr y daa 'ockle: "Ili-Turkish"
   2. My she daa ennym currit ry-cheilley t'ayn, cur -ish er y ghaa: "Emilianish-Romagnolish" (ta kuse dy hengoayllee rheynn ee ayns daa hengey, Emilianish as Romagnolish).
   3. My ta fockle jeu ny marennym, cur Gaelg er as screeu eh 'syn aght cadjin as marenmyn cooyl yn ennymockle: "Saamish Lule", mastey possan dy hengaghyn Saamagh. Ny cur sniemmag eddyr oc mannagh vel y lheid oc hannah.
    1. My nee ennym boayl t'ayn, ny cur Gaelg er, agh screeu eh 'syn aght cadjin: "Athabaskanish Rogue River"
 3. Jean aastiurey son enmyn elley.

Ayns kishtaghyn fys:

 1. Ennym oikoil Gaelg.
 2. Enmyn dooghyssagh. My ta ram enmyn dooghyssagh eck (ny smoo na mysh 5), ny chur agh fer ny ghaa ayn (lesh "...as enmyn elley") as cur ny fir elley 'syn art.

Cur enmyn elley as far-enmyn 'syn art hene, son dy haghney shaghrynys.

Oaylleeaght

[edit source]

Enmyn possanyn bea-oaylleeagh

[edit source]

Son y chooid smoo, jean ymmyd jeh'n fockle yl-rey oaylleeagh son enmyn ghuillagyn er possanyn bea-oaylleeagh, myr sampleyr, reeriaghtyn ny phyla ennagh. Bee shen ny smoo er lheh na enmyn cadjin, as y cheeall oc anchasley rish ymmyd oaylleeagh ny keayrtyn. Myr sampleyr, ta shimmey cretoor ayns Animalia nagh vel sleih cur baagh da dy cadjin. Er y laue elley, ta eeast bentyn rish ymmodee cretooryn nagh vel bea-oayllee cur 'syn un phossan marish y cheilley.

Ny yei shen, mannagh vel monney ry-screeu mychione un fer nagh nod oo screeu mychione y fer elley, foddee oo cur ad fo'n ennym cheddin. Foddee sleih jannoo daa ghuillag jeu my vees feme ayn traa ennagh.

Jeeagh er #Lettraghey enmyn joarree

Emshir

[edit source]

Enmyn veeghyn as laghyn

[edit source]

Jeeagh er #Caghlaa 'sy Ghaelg

Aastiuraghyn

[edit source]

My ta lettraghyn neuchadjin ayns ennym y duillag, shegin dooin aastiurey y chur ayn. Ta "lettraghyn neuchadjin" goaill stiagh lettyr erbee nagh vel mastey A-Z, ny lettyr as scarreydagh er, er y fa nagh vel ad ry-gheddyn dy aashagh er dagh claare ogheragh, as foddee nagh nod cagh adsyn y screeu. Ta shen goaill stiagh aastiurey ç, ga dy vel eh ny lettyr Gaelgagh. Jean aastiurey ny lettyryn shoh da lettyr cadjin cosoylagh roo.

Ta'n taabyl shoh goll er resooney; cha nel eh coardit rish foast, as cha nel jerrey er foast.

Bunneydagh Aastiurey Sampleyryn Sampleyryn aastiurey
á,à, ã, ä, â, ą, ǎ ... a Ädelost
Ács
Adelost
Acs
æ, ǽ ... ae Æðuvík‎ Aeduvik
ð ... d Syðrugøta‎ Sydrugota
é, è, ë, ê, ə... e Éamon de Valera
Əlimərdan Topçubaşov
Eamon de Valera
Elimerdan Topcubasov
ó, ò, ö, õ, ô, ø ... o Ölsen Olsen
œ oe Mœurs-Verdey Moeurs-Verdey
Þ th Þráinn Bertelsson Thrainn Bertelsson

Notyn mychione ronnaghyn

[edit source]

My vees oo croo artyn noa ayn as ad cosoylagh rish artyn 'sy Wikipedia Baarlagh, jeeagh er ronnaghyn Baarlagh as jean çhyndaa jeeragh dys y Ghaelg. Cha nel mooarane artyn ain ec y traa t'ayn, agh bee ad ayns shoh erreish tammylt. Bee eh ny s'assey ronnaghyn y reih da artyn my vel ad ayn hannah hene. Myr sampleyr, my vel oo screeu art er John Doe (politickeyr Manninagh) m.s., cur yn art ayns ny ronnaghyn [[Ronney:Ruggyryn 'sy vlein xxxx]], [[Ronney:Baaseyn 'sy vlein xxxx]], [[Ronney:Olteynyn y Chiare as Feed]], [[Ronney:Sleih ass Doolish]] as y lheid. Ta ram sorçhyn dy politickeyr ayns Mannin, as lesh shen, t'eh ny share ny h-artyn y chur 'sy ronney kiart, as t'eh ny s'assey artyn y gheddyn. Jeeagh er y villey ronnaghyn heese:

[[Ronney:Sleih]]

→ [[Ronney:Sleih rere keird]]
→ [[Ronney:Politickeyryn]]
→ [[Ronney:Politickeyryn rere çheer]]
→ [[Ronney:Politickeyryn Manninagh]]
→ [[Ronney:Kiannoortyn Vannin]]
→ [[Ronney:Olteynyn y Chiare as Feed]]
→ [[Ronney:Olteynyn y Choonseil Slattyssagh]]
→ [[Juan Turner]]

Mannagh vel yn art ry-gheddyn 'sy Wikipedia Baarlagh, jeeagh er artyn ta cosoylagh rish as cur yn art ayns ronnaghyn cosoylagh.

Me vel oo geearree yn art y horçhaghey rere abbyrlhit, foddee oo daa red y yannoo myr shoh: Dys John Doe y horçhaghey rere y sliennoo echey screeu y cummey shoh:

 1. {{DEFAULTSORT:Doe, John}}
  [[Ronney:Ruggyryn 'sy vlein xxxx]], as cur ny ronnaghyn lurg y cummey shen.

ny,

 1. [[Ronney:Ruggyryn 'sy vlein xxxx|Doe, John]]

Gow tashtey nagh vel ç ny lettyr hene 'sy Ghaelg. Cha nel ayn agh cummey y lettyr c. Lesh shen my vel art ayn ta toshiaghey lesh ç jean eh shoh:

Art - Çhengey
Cur yn art ayns ronney myr shoh:

[[Ronney:xxxx|Chengey]] ny {{DEFAULTSORT:Chengey}} [[Ronney:xxxx]]

Notyn mychione clowanyn

[edit source]

My vees oo croo clowan noa, ny cur Gaelg er clowan ennagh, cur fys myechione er y duillag resoonaght, my saillt (choud's ta'n fys ayd). Cha nel eh aashagh jannoo ymmyd jeh clowan mannagh vel fys erbee ersyn ayd. Ta shen feer scanshoil da clowanyn as parameteryn oc.

Kishtaghyn stiurey

[edit source]

Son cummal seose, bee eh ny sassey jannoo ymmyd jeh clowan kishtey stiurey (Clowan:Kishtey stiurey ny Clowan:Kishtey stiureydys keintagh) dy mennick, myr bun kishtey stiurey noa, na jannoo fer noa jeh veg. Agh ny keayrtyn, cha nod oo jannoo shen; t'eh croghey er ny by vie lhiat cur stiagh 'sy chishtey stiurey noa.

Tra ta shin jannoo kishtey stiurey noa, ta shin geabbey jannoo fer so-lhoobey, do nodmayd jannoo ram obbyr liorishyn, as dys shaghney jannoo fir elley mannagh vel feer feme ain orroo. Ta fer so-lhoobey ny share na fer er lheh, dy cadjin.

(Agh my t'ou uss jannoo kishtey stiurey feer so-lhoobey, foddee eh çheet dy ve doillee jannoo red ennagh er lheh liorish er y fa nagh vel eh currit da cooish erbee.)

Rollaghyn ayns kishtaghyn stiurey

[edit source]

My vees oo jannoo ymmyd jeh rollaghyn ayns kishtey stiurey, ta shin scarrey nheeghyn lesh y chowrey "·" dy mennick. Agh ny keayrtyn, vees brishey linney çeet magh roish y chlowan, as myr shen, vees y "·" ec toshiaght y linney. Cha nel shen jeeaghyn feer vie. Myr shen, t'eh ny share dy yannoo ymmyd jeh'n chlowan Clowan:· - t'eh cur barney do-vrishey roish y chlowan. My vees oo shen y yannoo, ny jean cur barney roish y chlowan:

Doolish{{·}}Laksaa{{·}} Purt ny hInshey

Y Doolish · Laksaa · Purt ny hInshey

ayns ynnyd jeh

Doolish {{·}} Laksaa{{·}} Purt ny hInshey

Doolish  · Laksaa · Purt ny hInshey

My vees oo cur barney ayn, ta daa varney (fer jeant ayd hene as fer jeant ec y chlowan) - t'eh jeeaghyn neuskeoigh, as t'eh lhiggey da'n linney brishey roish y chlowan, ga dy row shin geabbey lhiettal shen.

Notyn mychione duillagyn ymmydeyr

[edit source]

Ta cummey dty ghuillagyn ymmydeyr hene rere dty reih hene.

Dty ghuillag ymmydeyr hene

[edit source]

Ta'n duillag ymmydeyr ayd (t'eh ry-akin ec Ymmydeyr:Dtyennym) foast currit da fys bentyn da Wikipedia. Cha nee blog t'ayn, ny duillag thie persoonagh; t'eh bentyn da uss myr ymmydeyr Wikipedia. Ny yei shen, t'eh lhiggit dty cur fys persoonagh er.

Ta'n duillag ymmydoil son dy chur fys da sleih elley mychione ny t'ou uss jannoo er Wikipedia, ny anaaseyn as oalaght t'ayd, ny çhengaghyn t'ayd, as reddyn elley. Ta sleih jannoo ymmyd jeh'n fys shoh tra by vie lhieu cooney son dy chiartaghey artyn, jannoo ad ny share, cur Gaelg er reddyn, feaysley feysht, as y lheid. Foddee oo cur rollaghyn dy haleeyn er, notyn bentyn da artyn, notyn er çhyndaa, kianglaghyn da ynnydyn-eggey ny dty artyn reiht, "Barnstars" as fir elley. Foddee oo goaill stiagh fys er dty varelyn er Wikipedia as ny reillyn echey. Foddee oo cur notyn er, son dy chur fys da sleih elley nagh beagh oo er Wikipedia rish tammylt, ny red ennagh elley. My t'ou uss gobbraghey er ymmodee Wikipediaghyn, b'vie eh kiangley daue y chur stiagh, ayns cah by vie lesh sleih loayrt rhyt.

S'mie lesh kuse dy ymmydeyryn jannoo ymmyd jeh clowanyn, myr sampleyr, Babel, son dy haishbyney fys mynyngione. Ta Babel taishbyney fys er ny çhengaghyn t'ayd, liorish clowanyn enmyssit userboxes ny kishtaghyn ymmydeyr. Ta'n cummey "Clowan:User XX" ny "Clowan:User XX-0" oc, as ta XX coad ISO-693 y hengey. Ta ny clowanyn Gaelg (Clowan:User gv, Clowan:User gv-0 dys Clowan:User gv-5) ymmydoil er lheh.

Foddee oo croo fo-ghuillag da'n duillag ymmydeyr, gollrish duillag erbee. Myr sampleyr, foddee oo croo Ymmydeyr:Dtyennym/fo-ghuillag. T'ad rheynn jeh'n duillag ymmydeyr ayd. Ta ymmydeyryn jannoo ymmyd jeu son dy phrowal eieyn as duillagyn noa, ny son çhaghlym ram fys (myr sampleyr, lane rolley jeh ny anaaseyn ayd as ny ta fys ayd er).

Ta ny duillagyn ymmydeyr ayd rheynn jeh Wikipedia, as cha lhisagh red erbee loghtanagh ny cochionnee ve orroo. Ta kied ayd kiangley da ynnyd-eggey ayd y chur stiagh, my by vie lhiat eh, agh cha lhisagh oo cur soilsheenys erbee er ny duillagyn shoh, ny duillag erbee ayns Wikipedia.

Gow kiarail bentyn da fys persoonagh orts ny er peiagh erbee. Foddee sleih elley jannoo drogh-ymmyd jeh.

Ny jean cur stiagh

[edit source]

(Rere the English Wikipedia)

Cha lhisagh oo jannoo lheid y red lesh ny duillagyn ymmydeyr ayd:

 • Blog nagh vel bentyn da Wikipedia
 • Ram resoonaght nel vel bentyn da Wikipedia
 • Ram fys persoonagh (ny smoo na duillag ny ghaa) nagh vel bentyn da Wikipedia
 • Ram barelyn nagh vel bentyn da Wikipedia, fallsoonys wikighyn, co-obbraghey, cooid seyr, Creative Commons as y lheid
 • Fys persoonagh er sleih elley
 • Soilsheenys son sheshaght-dellal ny sheshaght nagh vel bentyn da Wikipedia, myr sampleyr, ynnyd-eggey cochionnee
 • Ram stoo hene-hoilsheenaghey nagh vel bentyn da yn obbyr ayd er Wikipedia
 • Stoo elley nagh vel "kicklipaidagh"
 • Coontyssyn elley nagh vel bentyn da Wikipedia; coontyssyn noi possanyn dy reagheyderyn ny sleih er lheh, erskyn ooilley
 • Stoo noi reagheyderyn elley, goaill stiagh recortyssyn jeh ny ta jeant oc dy olk, er lhiat. T'eh lhiggit dty çhaglym fys ("diff" - jeeagh er en:Help:Diff ayns fo-ghuillagyn son obbyr sheealtagh, myr sampleyr, choud's vees oo jannoo yn obbyr shen ayns traa mie. Cha nod ymmydeyryn tashtey drogh fys er sleih elley gyn fa feer vie.
 • Gammanyn, cloie paartyn, as reddyn elley bentyn da goaill soylley, cha nel rish screeu kicklipaid, as erskyn ooilley my vees ad goaill stiagh sleih nagh vel jannoo obbyr erbee son Wikipedia
 • Insh da sleih nagh vel jannoo obbyr erbee er Wikipedia ny reddyn bentyn da
 • Jallooghyn nagh vel kied ayd jannoo ymmyd jeu
 • Ronnaghyn as clowanyn ta currit da ymmyd elley; adsyn currit da artyn as linnaghyn-stiuree er lheh
 • Cha nod duillagyn resoonaght ymmydeyr aastiurey, mannagh vel sheer-lhiettrimys er yn ymmydeyr

Son y chooid smoo, mannagh by vie lhiat dy beagh sleih elley dy reaghey, cha nel eh cooie da Wikipedia!

Duillagyn ymmydeyr ymmydeyryn elley

[edit source]

Ver oo olk er ymmydeyryn elley, foddee, my vees oo caghlaa ny duillagyn ymmydeyr oc gyn kied. Ayns yn aght cheddin as reaghey arganagh elley, t'eh ny share resooney er y chooid er y duillag resoonaght (ayns y chooish shoh, duillag resoonaght yn ymmydeyr hene). Cha nel eh cooie jannoo jeeyl da duillag ymmydeyr, myr duillag erbee.

My shegin dhyt caghlaa duillag ymmydeyr elley gyn traa son resoonaght (myr sampleyr, son dy scryssey magh stoo loghtanagh, ny karraghey doilleeid t'ec yn ynnyd-eggey), shegin dhyt faagail baght ta soilshaghey magh ny ta jeant ayd as cre'n fa ren oo eh. Cha nod oo jannoo lheid y red er fa neuscanshoil.

Duillagyn resoonaght ymmydeyryn

[edit source]

Ta duillagyn resoonaght ymmydeyryn nyn aght mie dy chur fys er ymmydeyryn elley as coloayrt mychione yn obbyr ayd, co-shaleeghyn, as lheid y chooish.

Foddee oo jannoo ymmyd jeu son dy chur fys da sleih mychione doilleeidyn, myr sampleyr, my t'ad brishey reillyn Wikipedia, jannoo y marrantys cheddin shimmey keayrt, ny mannagh vel ad er ngoaill tastey jeh caghlaa bentyn rish reillyn.