Jump to content

Wikipedia:Docamadys clowanyn

Ass Wikipedia.


Ta clowanyn nyn dro lajer VediaWiki, agh s'doillee eh ad y hoiggal ny keayrtyn. Ta clowanyn crampit doillee eer da ymmydeyryn oayllagh roo. Myr shen, lhisagh oo cur docamadys orroo son dy hoilshaghey magh ad.

Ta docamadys clowanyn soilshaghey magh corrym y chlowan as yn ymmyd jeh. Lhisagh eh ve aashagh dy liooar dy nod ymmydeyr gyn monney fys er co-ordrail clowanyn (goaill stiagh ymmodee ymmydeyryn oayllagh nagh vel gobbraghey orroo) jannoo ymmyd kiart jeh. Ta shen scanshoil er lhen bentyn rish clowanyn as ymmyd mooar jeant jeu.

Ny lhisagh oo cur stiagh[edit source]

Lhisagh docadamys clowanyn goaill stiagh:

  • Ymmyd bunneydagh y chlowan: ny t'eh currit da, as mannagh vel shen ry-hoiggal dy baghtal, cre'n fa dy vel oo son jannoo eh. My ta clowanyn elley as enmny casley rish oc, ny deanyn casley rish oc, by ymmydoil eh shen y ghra, son dy haghney sleih mestey ad.
  • Parameteryn y chlowan. Vel earrooyn oc, ny enmyn? Vel ad reihyssagh? Vel freggyrtyn gyn smooinaght oc, as cre adsyn, as c'red t'ad jannoo? My ta rheam jeorit oc (myr sampleyr, cha nod oo cur stiagh agh "yes", "no" ny earroo ennagh) soilshaghey magh shen.
  • Sampleyryn ymmyd: soilshaghey magh y wikitext hene lhisagh oo jannoo ymmyd jeh, as yn eiyrtys. Foddee oo cur wikitext ayns cummeydane <code>…</code>, son dy beagh eh aashagh lhaih eh as jannoo coip jeh, myr shoh. My ta ymmodee aghtyn dy yannoo ymmyd jeh'n chlowan (myr sampleyr, gyn ny lesh parameteryn reihyssagh) cur stiagh ymmodee sampleyryn. Foddee oo cur stiagh y chlowan hene 'sy docamadys, as parameteryn anchasley rish y cheilley oc dagh keayrt.
  • Clowanyn bentyn rish: my ta straih dy chlowanyn ayn, cur stiagh kianglaghey eddyr oc. Foddee oo jannoo ymmyd jeh clowan stiureydys son shen.
  • Ronnaghyn as kianglaghyn eddyrwiki, my ta feme ayn. Myr y docamadys hene, lhisagh oo cur ad fo cummeydane <noinclude>…</noinclude>. Ta ymmodee ronnaghyn clowanyn ayn; jeeagh er Ronney:Clowanyn Wikipedia son dy 'emblal ad. My t'ou cur Gaelg er clowan jeh Wikipedia elley, jeeagh er ronnaghyn y chlowan bunneydagh.

Dy mennick, ta shin cur docamadys ayns fo-ghuillag y chlowan hene, as goaill stiagh eh ec jerrey y duillag clowan hene. Ta shen eddyrscarrey coad y chlowan jeh'n docamadys, as myr shen t'eh ny sassey y docamadys y reaghey. T'eh lhiggey dooin y clowan hene y choadey myrgeddin, gyn lhiettal sleih jeh reaghey y docamadys.

My ta docamadys er duillag y chlowan hene, shegin da ve eddyr cummeydane <noinclude>…</noinclude>, son nagh bee eh taishbyney tra ta duillag ennagh jannoo ymmyd jeh'n chlowan. Ta teks er y duillag hene cur er Wikipedia obbraghey er ny smoo fys tra t'eh taishbyney y clowan; myr shen, ta shin jannoo eab shen y haghney. T'eh ny share docamadys y chur er duillag /doc er lheh: Coyrle troggeyderyn Wikipedia (Baarle).

Croo fo-ghuillag docamadys[edit source]

Lhiasagh oo cur ennym as cummey er fo-ghuillag docamadys rere'n sampleyr shen, son dy beagh ad cohassooagh.

Abbyr dy vel oo er groo Clowan:X. Jean croo fo-ghuillag Clowan:X/doc. Myr bun y duillag, jeeagh er {{Fo-ghuillag docamadys}} ny jannoo coip jeh'n wikitext shoh:

{{Documentation subpage}}
<!-- CUR RONNAGHYN AS EDDYRWIKIGHYN EC CASS Y DUILLAG, MY SAILLT -->

=== Ymmyd ===

<includeonly><!-- CUR RONNAGHYN AS EDDYRWIKIGHYN AYNS SHOH, MY SAILLT -->

</includeonly>

Ta'n chied linney taishbyney fogrey ta soilshaghey magh y duillag t'ayn as kiangley rish y duillag clowan.

Cur stiagh y docamadys ny lurg y chied linney, as cur stiagh ronnaghyn as eddyrwikighyn fo y linney ta gra shen. Daag eh myr t'eh, son dy bee eh er mayrn tra ta sleih elley reaghey y duillag ny s'anmey. Ta'n clowan fo-ghuillag jannoo {{DEFAULTSORT:{{PAGENAME}}}}, son dy bee Clowan:X er ny oardraghey rere "X", cha nel rere "C". Myr shen, cha nel eh ymmydoil sortkey {{PAGENAME}} y chur stiagh mastey ny ronnaghyn.

Jean sauail yn 'o-ghuillag as immee erash da'n chlowan hene, Clowan:X. Reaghey y clowan as cur stiagh shoh ec jerrey y choad:

[--linney s'jerree choad y chlowan--]<noinclude>

{{Documentation}}
<!-- CUR RONNAGHYN AS EDDYRWIKIGHYN ER YN 'O-GHUILLAG DOCAMADYS, MY SAILLT -->
</noinclude>

Nee shen goaill stiagh {{Docamadys}} ec cass y duillag clowan.

Scanshoil: Jean shickyr dy vel y <noinclude> goaill toshiaght er y linney cheddin as jerrey choad y chlowan ny teks, cha nel er linney noa. Ny yei, bee barney fo y chlowan hene tra t'ou jannoo ymmyd jeh, as cha bee oo yearree shen son y chooid smoo.

My ta'n clowan fo ghlass, jean shirrey er reireyder shen y jannoo, ny shirrey reaghey liorish ymmyd {{Editprotected}} er duillag resoonaght y chlowan. My ta docamadys, ronnaghyn as kianglaghyn eddyrwiki ayn hannah, eddyr cummeydane <noinclude>…</noinclude>, jean scughey ad dys yn 'o-ghuillag docamadys; t'eh ny shane gyn docamadys ve soit er daa ghuillag.

My t'ou cur coad er y duillag clowan 'sy chied ynnyd, foddee oo jannoo ymmyd jeh preload son dy gheddyn "ushylagh" docamadys jeant rolaue. Mannagh vel duillag docamadys ayn foast, jean crig er y kiangley "reaghey" er y duillag clowan son dy roie-laadey cooid Clowan:Docamadys/roie-laadey stiagh 'syn 'o-ghuillag /doc.

Foddee dy bee oo son aastiurey duillag resoonaght yn 'o-ghuillag /doc dys duillag resoonaght y chlowan hene. Myr shen, bee resoonaght erbee bentyn rish y chlowan ry-akin er y duillag cheddin. Myr sampleyr, foddee oo aastiurey Resooney clowan:X/doc dys Resooney clowan:X.

Ronnaghyn as kianglaghyn eddyrwiki[edit source]

  • Son y clowan hene ayns ronney y chur, cur [[Ronney:Ennym y ronney]] eddyr cummeydane <includeonly>...</includeonly> er yn 'o-ghuillag /doc.
  • Son eddyrwiki y chroo son y chlowan hene, cur [[Coadçhengey:Ennym y chlowan]] eddyr cummeydane <includeonly>...</includeonly> er yn 'o-ghuillag /doc.
  • Son yn 'o-ghuillag /doc ayns ronney y chur, cur [[Ronney:Ennym y ronney]] eddyr cummeydane <noinclude>...</noinclude> er yn 'o-ghuillag /doc.
  • Son dy chur er y chlowan ny artyn t'eh ayndaue y chur ayns ronney, cur [[Ronney:Ennym y ronney]] eddyr cummeydane <includeonly>...</includeonly> er duillag y chlowan hene.

Example[edit source]


See the heavily-used Template:Cite web for an example of detailed template documentation. Note that the template itself is protected, but the documentation subpage, Template:Cite web/doc is unprotected and can still be edited.

/kishteygeinnee as /prowaltys[edit source]

Roish my nee oo caghlaa clowan ennagh, as ymmyd mooar jeant jeh, foddee dy vel eh ny eie mie coip jeh'n choad y yannoo, as eshyn y chur stiagh ayns "kishtey geinnee" ennagh. Ta shiartanse dy chlowanyn bentyn rish thousaneyn dy ghuillagyn, as by vie lhien shaghney doilleeidyn erbee. My vees oo croo fo-ghuillag ".../kishteygeinnee" as ".../prowaltys" ec clowan, bee kishtey docamadys y chlowan hene-chronnaghey shen, as bee kianglaghyn da ny duillagyn shen ry-akin er y duillag. Jeeagh er Wikipedia:Cooishyn prowaltys clowan son ny smoo fys.

Ymmodee clowanyn, un duillag docamadys[edit source]

Traa ta ymmodee clowanyn co-obbraghey, ny t'ad feer chasley rish y cheilley, bee eh ny sassey un duillag docamadys y chur orroo, ny keayrtyn. Yn aght sassey shen y yannoo, shen croo lane ghuillag docamadys ec un 'er jeu, as eisht "aastiurey bog" y chur er ny fir elley. Dy ghra myr shen, cur duillagyn feer veg oc, as adsyn kiangley da'n lane ghuillag docamadys.

Sheelyn[edit source]

Ta clowanyn sheel mastey clowanyn goan nagh vel docamadys oc, son y chooid smoo. Foddee shin cur un duillag docamadys oc, er y fa dy vel ad gollrish y cheilley. Agh t'ad kianglt rish WP:SHEEL, as ta'n fys echey goaill stiagh ny beagh er duillag docamadys dy cadjin.

Jeeagh er reesht[edit source]