Jump to content

Çhengaghyn Min

Ass Wikipedia.
Min
闽语
Bân gú, Mìng ngṳ̄
Goll er loayrt ayns Deynphobblaght ny Sheen, Pobblaght ny Sheen, Singapore, ny h-Ellanyn Phillippeenagh, Ellan Wirrish
Ard Guangdong, Jiangxi, Fujian
Earroo loayreyderyn
Kynney çhengey Sheenagh-Tibetagh
Corys screeuee Hànzì, Pe'h-ōe-jī, Bàng-uâ-cê, Pêh-uē-jī
Coadyn çhengey
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi, zho
ISO 639-3 anchasley:
cdo — Min Dong
cpx — Pu Xian
czo — Min Zhong
mnp — Min Bei
nan — Min Nan

She aarheynn vooar jeh ny çhengaghyn Sheenagh eh Min (闽语, Mandarin: Mǐnyǔ; Min POJ: Bân gú; Min BUC: Mìng ngṳ̄). Ta'n chooid smoo jeh loayreyderyn cummal ayns Deynphobblaght ny Sheen, 'sy vooar-rheynnyn Fujian, Guangdong, Hainan, Zhejiang, Zhoushan. Ta fir elley cummal ayns ellyn ny Taiwaan.

Ta rheam lheead ec Min; son y chooid smoo, t'ee goll er aarheynn ayns queig dys nuy çhengaghyn. Ta ny fir smoo cadjin Min Bei, Min Nan, Min Dong, Min Zhong as Min Puxian. Ny keayrtyn, t'ad eddyrscarrey Shaojiang veih Min Bei, as aarheynn Min Nan ayns Hainanish, Leizhou, Teochew as Hokkien.

Ta Min jannoo ymmyd jeh Hànzì myr corys screeuee. Ta tree coryssyn Romanaghey eck: Pe'h-ōe-jī son Hokkien, Bàng-uâ-cê son Min Dong, as Pêh-uē-jī son Teochew.

Imraaghyn[reagh | edit source]