An Abhainn Dubh (Ceanannas)

Ass Wikipedia.
An Abhainn Dubh
Droghad harrish an Abhainn Dubh ayns Maigh nEalta, Coontae yn Vee
Droghad harrish an Abhainn Dubh ayns Maigh nEalta, Coontae yn Vee
Moir Faggys da Coill an Chollaigh, Coontae yn Chavan
Inver Çheet ry-cheilley rish an Bhóinn 'syn Ooive, Coontae yn Vee
Çheeraghyn awintragh Nerin

She fo-awin jeh'n Bhóinn ee an Abhainn Dubh (Yernish son "yn Awin Doo"; Baarle: River Blackwater). T'ee girree faggys da Coill an Chollaigh ayns jiass Choontae yn Chavan, as t'ee roie trooid Loch Ramhar ec Achadh an Iúir gys yn Ooive ayns Coontae yn Vee raad t'ee çheet ry-cheilley rish an Bhóinn.