Wikipedia:Laaghyn reiht/9 Mayrnt

Ass Wikipedia.

She 9 Mayrnt y 68oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 69oo laa ayns blein vishee. Ta 297 laa faagit 'sy vlein.

Yuri Gagarin ayns 1961

Tooilley taghyrtyn: 8 Mayrnt9 Mayrnt10 Mayrnt