Noo Niglus (persoonid Nollick)

Ass Wikipedia.
Santa Claus er ny chloie ec y leayreder çhellveeish paitçhyn Jonathan Meath.

Ta Noo Niglus, Jishag y Nollick, Kris Kringle, Santa Claus, ny Santa dy h-aashagh, ny phersoonid er ny çheet magh ass y phersoonid Ollanagh Sinterklaas, fer feayn-skeealeydagh, shenn-skeealagh, shenndeeagh ta gymmyrkey giootyn dys thieyn paitçhyn mie car fastyr jeianagh as oie Oie'll Voirrey, 24 Mee ny Nollick, ny er y laa feailley echey, 6 Mee ny Nollick (Laa'l Niglus). S'foddee dy vel bun y çhenn-skeeal ry-akin ayns skeealyn noo-hennaghyssagh bentyn rish y ghiooteyder shenndeeagh Noo Niglus. Ta skeeal begnagh cosoylagh lhiggit liorish beeal-arrish Ghreagagh as Bhaisantagh da Noo Basil Mooar. She yn chied laa jeh Mee Yerrey Geuree Laa'l Basil, as ta'n laa shen coontit myr laa ny giootyn 'sy Ghreag.

Ayns ny shenn laaghyn, ren caslyssyn jeh Noo Niglus taishbyney eh as eh ceau coamraghyn aspickagh. Jiu, ansherbee, ta begnagh dagh dooinney jannoo cur sheese er Noo Niglus myr fer roauyr as gennal, lesh faasaag bane, cooat jiarg lesh coillar as doarn-mhuinneelyn baney, breeçhyn jiargey lesh cass-mhuinneelyn baney, as bootysyn as cryss doo. Haink er y chur sheese shen er Noo Niglus dy ve feer ennoil ayns ny Steatyn Unnaneysit as 'sy Chanadey car y 19oo eash rere cleayney mooar yn 'ar-yallooder as y screeudeyr cartoonyn politickagh Thomas Nast. Ta'n caslys shen er ny freayll seose as ny niartaghey trooid mean ny h-arraneyn, y radio, y çhellveeish, as ny scannaneyn. 'Sy Reeriaght Unnaneysit as 'syn Oarpey, t'eh ry-akin ayns cummey cosoylagh rish y Noo Niglus Americaanagh, agh dy mennick t'eh enmyssit Jishag y Nollick.

Ta beeal-arrishyn kianglt rish Noo Niglus gra dy vel eh cummal 'sy twoaie, ayns thalloo ta coodit dy beayn liorish sniaghtey. Ta'n Santa Claus Americaanagh, rere beeal-arrish, cummal ayns Ard y Twoaie, as ta Jishag y Nollick cummal 'sy Laplann, Finnlynn. Dy mennick, ta ny skeealyn gra dy vel Noo Niglus cummal marish e ven heshee, marish earroo anhickyr dy elfyn druiaghtagh, as marish feeaihyn Loghlinagh etlagh. Ta skeeal elley, ta mie er enney 'syn arrane Santa Claus is Coming to Town, gra dy vel Noo Niglus screeu sheese enmyn ny paitçhyn ooilley ayns rolley, as rheynn ad ayns daa lieh-rolley - "paitçhyn mie" as "drogh-phaitçhyn". T'eh cur giootyn jeh gaihyn as millshanyn da ny guillaghyn as caillinyn mie, as ny keayrtyn t'eh cur geayl gys ny drogh-phaitçhyn, car oie Oie'll Vayrey. T'eh cooilleeney yn treanid shen marish cooney ny h-elfyn ta cur ny graihyn ry-cheilley 'sy cheirdlann as marish cooney ny feeaihyn ta tayrn y sleayd echey.