Jump to content

Rolley baljyn as baljyn beggey ayns Pobblaght Nerin

Ass Wikipedia.

Shoh duillag kianglagh ard-valjyn as baljyn ayns Pobblaght Nerin, goaill stiagh baljyn beggey as baljysyn, chamah as slystyn ayns Divlyn. Ta ard-valjyn ayns clou trome.


Cummal: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aah ny Mooa, Aah yn Ree, An Abhainn Bheag, An Abhainn Dubh, An tAbhallort, Abhóca, Achadh an Iúir, Achadh Bhó, Achadh Bolg, Achadh Ghobhair, Achadh Úr, Achair, Ail Finn, Na hAilichí, An Aill, Ailt an Chorráin, Aird Mhór, Almu, Anagaire, An tAonach, Na hAoraí, Ard an Rátha, Ard Fhearta, Ard Lios, Ard Raithin, Ármhach, Áth an Chláir, Áth an Chóiste, Áth an Choite, Áth an Chorráin, Áth an Chuilinn, Áth an Ghainimh, Áth an tSléibhe, Áth Cinn, Áth Dara, Áth Garbháin, An tÁth Leacach, Áth Liag, Áth na Fuinseoige, Áth na gCasán, Áth na nUrlainn, Áth na Sceire, Áth na Sráide, Áth Tíomáin, Áth Trasna

Bá na hEornan, An Bábhún Buí, Baile an Bhiataigh, Baile an Bhiocáire, Baile an Bhóthair (Divlyn), Baile an Bhóthair (Yn Vee), Baile an Bhric Óig, Baile an Bhuinneánaigh, Baile an Chaisil, Baile an Chaisleáin (Corkee), Baile an Chaisleáin (Leesh), Baile an Chaistil, Baile an Chillín, Baile an Chinnéidigh, Baile an Chollaigh, Baile an Daighin, Baile an Dúlaigh, Baile an Ghaill, Baile an Gharraí, Baile an Ghearlánaigh, Baile an Ghoirtín, Baile an Londraigh, Baile an Mhanaigh, Baile an Mhóta, Baile an Mhuilinn, Baile an Phóirtéaraigh, Baile an Phúcaigh, Baile an Ridire, Baile an Róba, Baile an Scotaigh, Baile an Tobair, Baile an tSratha, Baile Átha an Róine, Baile Átha Fhirdhia, Baile Átha Í, An Baile Beag, Baile Bhlainséir, Baile Bhuirne, Baile Brigín, Baile Briotáis, Baile Chaisleáin an Róistigh, Baile Chaisleáin Bhéarra, Baile Chathail, Baile Cholla, Baile Choitín, Baile Chruaich, Baile Coimín, Baile Deasumhan, An Baile Dubh (Kerree), An Baile Dubh (Logh Garman), An Baile Dubh (Purt Largey), Baile Easa Dara, Baile Eoin, An Baile Fionn, An Baile Gallda (Corkee), An Baile Gallda (Keeill Darey), Baile Garbháin, Baile Ghearóid, Baile Haicéid, Baile Héil, Baile Hiobaird, Baile Iúiliáin, Baile Locha Riach, Baile Liam, Baile Mharascail, Baile Mhic Ádaim, Baile Mhic Andáin, Baile Mhic Gormáin, Baile Mhic Íre, Baile Mhic Mhaoilir, Baile Mhic Scanláin, Baile Mhistéala, Baile Mhúráin, Baile Mór na nIústasach, Baile Munna, Baile na Caillí, Baile na Carraige, Baile na Coille, Baile na Cúirte, Baile na Finne, Baile na gCailleach, Baile na gCros, Baile na hInse, Baile na Lorgan, Baile na Manach, Baile na Martra, Baile na nGabhar, Baile na nGallóglach, Baile Níos, An Baile Nua (Çhybbyrt Aarey), An Baile Nua (Doon ny Ghoal), An Baile Nua (Leesh), Baile Phámar, Baile Phóil, Baile Sheáin (Divlyn), Baile Sheáin (Keeill Chennee), Baile Sheáin (Keeill Darey), Baile Shéamais Dhuibh, Baile Sheinicín, Baile Shláine, Baile Uí Aodha, Baile Uí Bheoláin, Baile Uí Bhróithe, Baile Uí Chonnmhaí, Baile Uí Dhálaigh (Shliggagh), Baile Uí Fhiacháin, Baile Uí Laigheanáin, Baile Uí Mhatháin, Baile Uí Mhurchú, Baile Uí Shé, Baile Uí Thaidhg, Balana, Balley Aah Luain, Balley Aah Trim, Bántír, Barr na Rinne, Bealach an Doirín, Bealach Bhaile an Mhuilinn, Bealach an Tirialaigh, Bealach Caorthainn, Bealach Conglais, Bealach Féich, An Bealach Mór, Béal an Átha Móir, Béal an Dá Chab, Béal an Mhuirthead, Béal Átha an Cheasaigh, Béal Átha an Fhóid, Béal Átha an Tuair, Béal Átha Beithe, Béal Átha Bhearaigh, Béal Átha Fhínín, Béal Átha hAmhnais, Béal Átha Liag, Béal Átha Leice, Béal Átha Longfoirt, Béal Átha Lúbaigh, Béal Átha Mó, Béal Átha na Muice, Béal Átha na Muille, Béal Átha na nEach, Béal Átha Póirín, Béal Átha Ragad, Béal Átha Seanaidh, Béal Deirg, Béal Easa, Béal na mBuillí, Béal Tairbirt, Beannchar (May Eo), Beannchar (Uíbh Fhailí), Beanntraí, Bearna, Bearna na Gaoithe, Beeal Aah ny Sluigh, Beeal yn Aah (May Eo), Beeal yn Aah (Çhybbyrt Aarey), An Bháinseach, An Bhlarna, An Bhroclais, An Bhuiríos, Binn Éadair, Biorra, An Blaic, An Bóthar Buí, Bray, Bréachmhaigh, Bréantrá, An Briotás, Brosnach (Kerree), Brosnach (Uíbh Fhailí), An Brú, Buiríos Léith, Buiríos Mór Osraí, Buiríos Uí Chéin, Bun an Phobail, Bun an Tábhairne, Bun Cranncha, Bun Dobhráin, Bun Machan

Caair ny Mart, Cábán tSíle, Cairlinn, Caiseal Mumhan, Caisleán an Chomair, Caisleán Cnucha, Caisleán Ghriaire, Caisleán Laighnigh, Caisleán na Finne, An Caisleán Nua (Divlyn), An Caisleán Nua (Doon ny Ghoal), An Caisleán Nua (Keeill Mantan), An Caisleán Nua Thiar, Caisleán Ó Liatháin, An Caisleán Riabhach, Caisleán Uí Chonaill, An Caladh, Caladh na Sionainne, Callainn, An Caol, Caonach, Caorthannán, Carn Domhnach, Carn na Ros, An Carnán, Carraig Álainn, Carraig an Chabhaltaigh, Carraig an Droichid, Carraig an Ime, Carraig an tSionnaigh, Carraig Mhachaire Rois, Carraig Mhaighin, Carraig na Siúire, Carraig Uí Leighin, An Carraigín, Cashtal y Varrey, Cathair Bó Sine, Cathair Dónall, Cathair Saidhbhín, Yn Cavan, Cé na Cille Móire, Na Cealla Beaga, Ceanannas, Ceann Chlochair, Ceann Poill, Ceann Toirc, Na Ceapóga Sú Talún, Ceara, Ceatharlach, Ceathrú Thaidhg, Céideadh, Ceis Charraigín, An Charraig Dhubh, An Chárthach, An Chathair, An Cheapach Mhór, An Cheathrú Rua, An Chéim, An Chill (Keeill Darey), An Chill (Purt Largey), An Chlais, An Chloch, An Chluain, An Choill Mhór Thiar, An Chorrchoill, An Chreatlach, An Chrois, An Chrois Dhearg, An Chúlóg, Çhybbyrt Aarey, Cill Aichidh, Cill Ala, Cill an Dísirt, Cill an Mhuilinn, Cill Bheagáin, Cill Bhearaigh (Keeill Darey), Cill Bhearaigh (Yn Vee), Cill Bhriotáin, Cill Chaoi, Cill Cheallaigh, Cill Chiaráin, Cill Chisín, Cill Choca, Cill Chóige, Cill Choirín, Cill Choirne, Cill Cholgáin, Cill Chomhghaill, Cill Chormaic, Cill Chuillinn, Cill Dalua, Cill Damháin, Cill Dhéagláin, Cill Díoma, Cill Droichid, Cill Fhearga, Cill Fhíonáin, Cill Fhionntain, Cill Flainn, Cill Iníon Léinín, Cill Liúcainne, Cill Mheáin, Cill Mhucraise, Cill Mocheallóg, Cill na hOmnaí, Cill na Mallach, Cill na Seanrátha, Cill na Sí, Cill Náile, Cill Odhráin, Cill Orglan, Cill Pheadair, Cill Rois, Cill Seanchua, Cill Srianáin, Cill Téile, Cill Tíle, Cill Uird, Cill Uisean, Cillín an Chrónáin, Cillín Chaoimhín, Cinn Mhara, Cionn Átha Gad, Cionn Eitigh, An Cladach Dubh, An Cláirín, Claonadh, Clár Chlainne Mhuiris, Cloch an Mhíle, Cloch na Rón, Cloch Shiurdáin, Na Clocha Liatha, An Clochán (Doon ny Ghoal), An Clochán (Uíbh Fhailí), An Clochán Liath, Cloich na Coillte, Clóirtheach, Cluain, Cluain Aodha, Cluain Bolg, Cluain Cearbán, Cluain Damhna, Cluain Dá Ráth, Cluain Dolcáin, Cluain Eidhneach, Cluain Eois, Cluain Fada, Cluain Maine, Cluain Meala, Cluain Mhic Nóis, Cluain Mhór, Cnoc Lín, Cluain Sceach, Cluain Tarbh, Cluainín, Cnoc an Chrochaire, Cnoc an Iúir, Cnoc an Línsigh, Cnoc an Tóchair, An Cnoc Breac, Cnoc Ghleann na gCaorach, Cnoc Mhuire, Cnoc na gCaiseal, Cnoc na Góla, Cnocán na Biolraí, Cobh, Coill an Chollaigh, Coill an Iarainn, Coill Bheithne, Coill Bhreacán, Coill Mhic Thomáisín, Coill na Silíní, Coillte, Coillte Mach, An Coireán, Cois Bá, Cois Eidhní, Collann, Conga, Cora Chaitlín, Cora Droma Rúisc, Cora Finne (Yn Claar), Cora Finne (Galliu), Corclach, Corkee, An Corrdhaingean, Corr na Móna, Na Creagacha Dubha, An Creagán Bán, Crochta Ard, Crochta na Gréine, Crois Mhaoilíona, Cromadh, Cros Domhnaigh, Crosaire Uí Dhalaigh, An Cruachán, Cuan Dor, Cuas an Ghainimh, Cúil an tSúdaire, Cúil Darach, Cúil Mhín, Cuinche, Cúirt Mhic Shéafraidh, An Currach Buí, Currach Cló, Cúrsa an Ráis

Daingean, Damhliag, An Damhshraith, Darú (Leesh), Darú (Uíbh Fhailí), Dealbhna, Deilginis, Yn Dein, Divlyn, Doire an tSoirn, An Doladh, Domhnach Bat, Domhnach Míde, Domhnach Mór, Doon Jialgan, Doon Laoire, Doon ny Ghoal, Draighneach, Droghad Aah, Droichead Abhann Ó gCearnaigh, Droichead an Bhuitléaraigh, Droichead an Chláir, Droichead Binéid, Droichead Chaisleán Loiste, Droichead na Bandan, Droichead na Sionainne, Droichead Nua, An Droichead Nua (Keeill Chennee), Droichead Uí Bhriain, Droim Conrach (Divlyn), Droim Conrach (Yn Vee), Droim Dhá Thiar, Droim Ineasclainn, Droim Lis, Droim Seanbhó, An Drom Ard, Drom Atháin, Drom Ólainn, Dubhaille, An Dúcharraig, Dúglas, Dúlainn, Dumhach Thrá, Dún an Rí, Dún ar Aill, Dún Bleisce, Dún Búinne, Dún Canann, Dún Chormaic,Dún Droma (Çhybbyrt Aarey), Dún Droma (Divlyn), Dún Fionnachaidh, Dún Garbháin, Dún Guairne, Dún Luáin, Dún Léire, Dún Mánmhaí, Dún Mór, Dún Mór Thoir, Dún Seachlainn, Dún na Séad, Na Dúnaibh, Durlas, Dúrus

Eachléim, Eachroim (Keeill Mantan), Eachroim (Galliu), Éadan Doire, Eas Géitine, Eidhneach, An Éill

Faarney, Faing, An Fál Carrach, An Fearann Fuar, An Féar Bán, An Fhairche, An Fhianait, Fiodh an Átha, Fiodh Ard, Fíonach, Fionnmhach, Na Forbacha

An Gabhailín, Gabhailín an Bháite, Gabhalmhaigh, Gabhrán, An Gallbhaile, Galliu, Gaoth Dobhair, Gaoth Sáile, Garraí na Deirce Thuaidh, Garraí Uí Spealáin, An Ghaobhach, An Ghráig, An Ghráinseach, Glas Naíon, Na Glasáin, Glasán, An Gleann Garbh, Gleann Ghaibhle, Gleann Fhaidhle, Gleann Maghair, Na Gleannta (Doon ny Ghoal), Na Gleannta (Kerree), An Gleanntán, Glinsce, Gob an Choire, An Góilín, An Gort, Gort na hUamha, Gráig na Manach, Gráinseach an Déin, Gráinseach Choinn, Gránard, An Grianán, An Grianfort, Guagán Barra, Guaire

Iascaigh, Imleach Iubhair, Inbhear, Inis Cara, Inis Céin, Inis Córthaidh, Inis Crabhann, Inis Díomáin, Inis Tíog, Innys, An Inse, Inver Mooar, Ioma, Iostáin Chrois Araild

Keeill Airney, Keeill Chennee, Keeill Darey, Keeill Mantan, Kione Sailley

An Lathaigh, Leac an Anfa, An Leacht, An Leadhb Gharbh, An Leacht Mór, Leamhcán, An Leathcheathrú, Leffyr, An Léim, Léim an Bhradáin, Leithghlinn an Droichid, Lheeahtrim, Lhongfort, Limmeragh, An Lios Breac, Lios Ceannúir, Lios Dúin Bhearna, Lios Lachna, Lios Póil, Lios Ruanach, Lios Tuathail, Lios Uí Chathasaigh, Lis Mooar, Littyr Kennain, Loch Cheann, Log an Churraigh, Logh Garman, Lusca

Maanoot, Magh, Maigh Bhachla, Maigh Chairce, Maigh Chromtha, Maigh Cuilinn, Maigh Dearmhaí, Maigh Locha, Maigh Mheáin, Maigh nEalta, Maigh Thamhnach, Maighean Rátha, Mainistir Eimhín, Mainistir Laoise, Mainistir Leathrátha, Mainistir na Búille, Mainistir na Corann, Mainistir na Croiche, Mainistir na Féile, Mainistir Ó dTorna, Mainistir Shruthla, Mala, Mannishter 'er Maigh, Maolán na nGabhar, Maoin, Maolla, Maothail, An Marcach, May Eo, Meathas Troim, An Mhaighean, An Mhala Raithní, Mín an Lábáin, Míseal, Móin Choinn, Móin na Saighead, Móinteach Mílic, Montpelier, Móta, An Móta, Muiceanach idir Dhá Sháile, Muileann an Bhata, Muileann Fúca, Muileann na hUamhan, Muileann Uí Cheallacháin, Muilte Farannáin, Muinaghan, Muinchille, Muine Bheag, Muine Gall, Muine Moling, Mullach Eadrad, Mullach Íde, An Mullach Mór, Muraisc, Yn Mwyllin Kiarr,

Naas, Neidín,

Ó Méith, An Obair, Oileán Chiarraí, Oileán Éadaí, Yn Ooive, Órán Mór, An tOspidéal

Pailís Chaonraí, Paiteagó, Partraí, An Phailís, Poll an Phúca, Pontún, Port Lách, Port Mearnóg, An Port Thoir, An Port Thuaidh, An Port Rua, Purt Largey, Purt Leesh

Raghnallach, Ráistín, An Ráithín, Ráth Ara, Ráth an Chuilinn, Ráth Caola, Ráth Conarta, Ráth Chormaic, Ráth Cúil, Ráth Domhnaigh, Ráth Eanaigh, Ráth Eoghain, Ráth Fearnáin, Ráth Fhearna, Ráth Garbh, Ráth Iomgháin, Ráth Luirc, Ráth Maoláin, Ráth Maonais, Ráth Mealtáin, An Ráth Mhór, Ráth Tó, Réileán, Rinn an Scidígh, Rinn na Spáinneach, An Ros, Ros Comain, Ros Cré, Ros Dumhach, Ros Fhionnghlaise, Ros Laar, Ros Muc, Ros Ó gCairbre, Ros Vic Treoin, Ruibh Fhorraigh, Rúscaigh

An Scairbh, Scairbh na gCaorach, An Sciobairín, An Scoil, An Scrín (Shliggagh), An Scrín (Yn Vee), An Seanbhaile, An Seanchaisleán, An Seangharraí, Seantrabh, Searcóg, Séipéal na Carraige, Shliggagh, Sionainn, Ny Skeryn, An tSnaidhm, Na Solláin, Sord, An Spá, Yn Spittal, An tSráid, Sráid an Mhuilinn, Sráid na Cathrach, An Sráidbhaile, An tSráidbhaile, Sraith an Domhain, Srath an Urláir, Sruthair, Stigh Lorgan, Súmhaí

Yn Taagher, Tamhlacht, Teach Mealóg, Teach na Giúise, Teach Sagard, Teach Sinche, Teach Srafáin, Teampall an Ghleanntáin, Teampall Baoith, An Teampall Geal, An Teampall Mór, An Teampall Uachtarach, An Teanga, Tearmann Bearaigh, Tearmann Feichín, Tiarna Mhúscraí, Tigh an Raoilinn, Tigh Damhnata, Tigh Mochua, Tigh Mo Linne, Tigh Molaige, Tigh na hÉille, An Tigh Rua, Tír an Iúir, Tír Ghamhainín, Tobar an Choire, Tobar Chláir, Tobar Phádraig, Traie Lee, Traie Mooar, Tuaim, Tuaim Uí Mheára, Tuar Mhic Éadaigh, Tuar na Fola, Tuilsce, An Tulach (Ceatharlach), An Tulach (Yn Claar), Tulach an Iarainn, Yn Tullagh Vooar

Uachtar Ard, Úlla, An Urnaí (Ceatharlach), An Urnaí (Keeill Darey)

Yoal

Jeeagh er neesht

[reagh | edit source]