Wikipedia:Laaghyn reiht/25 Mee ny Nollick

Ass Wikipedia.

She 25 Mee ny Nollick y 359oo laa jeh'n vlein rere feaillere Gregoiragh ny yn 360oo laa ayns blein vishee. Ta 6 laa faagit 'sy vlein.

Jiu Laa Nollick 'sy Theihll Creestee.

Tuarystal 3D y taagh spoar Cassini-Huygens

Tooilley taghyrtyn: 24 Mee ny Nollick25 Mee ny Nollick26 Mee ny Nollick