Ymmydeyr:Shimmin Beg/Eab

Ass Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search
B Ddydd Iau, mi B roedd dyn yn cerdded yn B gyflym ar hyd stryd y - prifBddinas.
- Jerdein - va dooinney (g) shooyl dy - tappee seose straid y B phreeu-Bvalley.
Traa Jarr. Rea. Rov. Gien. Co-ockle
Mi B roedd o 'n mynd i B weld hen B ddynes (B) oedd yn byw yn S nhy mawr ar B ochr y - castell.
- V' eh (g) goll dy B 'akin shenn B ven (B) va (g) cummal ayns - thie mooar er - çheu y B chashtal.
Jarr. Rea. Roie. Shenn Bwoi. Rea. Roie. Roie. Gien.
Mi B welodd o B ferch B fach yn - eistedd ar B gadair, ac yn edrych ar B ddau B gi du.
- Honnick eh - inneen B veg ny * soie er - caair, as (g) jeeaghyn er - daa B voddey doo.
Jarr. Kione Bwoi. Stayd Roie. Rea. Roie. Daa
Mi B roiodd y B ferch (B) het ar B ei E phen hi a mi B ddaeth hi gyda E fo. Mi B redodd y cwn wrth B eu H hochrau.
- Hug yn B inneen (B) edd er - e * kione - as - haink ee marish. - Roie ny moddee rish - nyn S gassyn.
Jarr. Art Bwoi. Roie. Far. Jarr. Gyda Jarr. Roie. Far.

Cowraghyn[reagh | edit source]

Ta kuse dy chowraghyn er lheh ry-akin heose:

  • Ta - cowraghey fockle ayns un hengey nagh vel ayns y çhengey elley.
  • Ta * cowraghey dy vel ceaghey corocklyn toshee ayns y voayl shoh ny keayrtyn, eer nagh vel eh ayn y keayrt shoh.
  • Ta B cowraghey boggaghys.
  • Ta E cowraghey ennalaghey.
  • Ta S cowraghey stronnaghys.
  • Ta H cowraghey cur stiagh h (taghyrt gollrish ceaghley corocklyn toshee).

Ta daaghyn cowraghey ny ta jannoo y ceaghley:

  • Ta gorrym cowraghey dy vel ceaghley ayn er coontey keeal, cha nel er coontey y hymbylaght co-oardrailagh. Dy ghra myr shen, ta'n ceaghley kyndagh rish keeal ny focklyn, cha nel eh kyndagh rish ny focklyn hene.
  • Ta geayney cowraghey dy vel fockle er lheh cur ceaghley er y fockle ny lurg.
  • Ta jiarg-gorrym cowraghey dy vel ceaghley ayn raad ta daa 'ockle cochianglt.

Notyn[reagh | edit source]

Traa: My vees fockle Bretnish cowraghey tra haghyr red ennagh, vees boggaghys echey.

Breneen jarrooagh: Ta'n breneen jarrooagh mi/fe cur boggaghys er y fockle ny lurg. Eer mannagh vees y breneen focklit magh, taghree y boggaghys. 'sy Ghaelg, ta ceaghlaghyn corocklyn toshee ny keayrtyn, agh ny ceaghley t'ayn, t'eh croghey er

Reayrtys: Ta Bretnish jannoo ymmyd jeh breneenyn dy chowraghey reayrtys. Ayns shoh, ta'n breneen yn cowraghey reayrtys immeeaght, dy ghra myr shen, ta'n red taghyrt foast ec y traa t'ad loayrt er. Ayns Gaelg, v'ad cliaghtey jannoo ymmyd jeh eg, as eshyn jeh ec; ta'n cummey ag ry-chlashtyn 'sy Yernish foast. Ayns Gaelg jeianagh, cha nel shen ry-chlashtyn agh ayns focklyn as breeockle ec y toshiaght; myr sampleyr, obbraghey >>> gobbraghey.

Rovreearyn: Ta rovreearyn Bretnish jeant lesh yn + marennym, as boggaghys ec y varennym. Ayns y chummey Gaelgagh, lesh dy + marennym, cha nel boggaghys erbee. Co-ocklyn: Ayns Bretnish as Gaelg, son y chooid smoo, tra vees fockle noa jeant jeh daa fockle as ad co-chianglit myr shoh, vees boggaghys raad t'ad kiangley.

Gienneydagh + art: 'sy Ghaelg, raad ta ennymockle as art ny lurg cowraghey shellooderys (cummey gienneydagh), ta boggaghys ec ennym y hellooder. Cha nel y reill shoh ayn 'sy Vretnish.

Roie-ocklyn: Ayns Bretnish, ta'n chooid smoo dy roie-ocklyn cur boggaghys er yn 'ockle nyn lurg. Cha nel shen kiart 'sy Ghaelg.
Ta'n roie-ockle yn (cowraghey ayns) cur stronnaghys er y fockle, ayns ynnyd jeh boggaghys. Myr shen yn + ty >>> yn nhy ("ayns thie").

Marenmyn roish yn ennymockle: Ayns Bretnish, gollrish y Ghaelg, ny marenmyn ta goll er cur roish yn ennymockle oc, t'ad cur boggaghys er yn ennymockle, son y chooid smoo.

Ennymocklyn bwoirrinagh: Ayns Bretnish, gollrish y Ghaelg, ta ennymocklyn bwoirrinagh cur boggaghys er marenmyn ny lurg (raad ta (B) screeut, ta shen cowraghey dy beagh boggaghys ayn dy beagh marenmyn ayn).

Kione y raa: Ayns Bretnish, ta kione y raa cur boggaghys er ennmynocklyn ta dy cruinn ny lurg.

Stayd: Ayns Gaelg, ta ymmyd jeant jeh far-enmyn persoonagh (my, dty, ny, nyn) son dy chowraghey stayd, as shen cosoylaghey rish ymmyd breearyn (lesh g ny keayrtyn). Ta ny far-enmyn shoh cur ceaghlaghyn, ny keayrtyn. 'sy Vretnish, cha nel yn anchasley shoh; cha nel agh yn ry-akin, as eshyn cur ceaghley er ennmynocklyn agh cha nel er breearyn myr eistedd.

Daa: Ayns Bretnish as Gaelg, ta daa (ny dau, dwy) cur boggaghys er yn ennmynockle ny lurg.

Artyn as focklyn bwoirrinagh: Ayns Bretnish, gollrish y Ghaelg, ta'n art kinjagh cur boggaghys er ennmynockle bwoirrinagh ny lurg.

Far-enmyn shelloodagh: Ayns Bretnish, gollrish y Ghaelg, ta far-enmyn shelloodagh cur ceaghlaghyn er ny focklyn ny lurg. Ta'n ceaghley croghey er y far-ennym t'ayn.

Gyda: Son y chooid smoo, she roie-ocklyn yn-filleydagh t'ec y Vretnish, agh cha nel gyda yn-filley, as shegin dhyt ymmyd jeh'n fer-ennmyn y yannoo. Ta'n raa gyda fo shoh ee cosoylaghey rish marish 'sy Ghaelg.