Resooney Wikipedia:Termeeaght/Roie-2013

Ass Wikipedia.
Jump to navigation Jump to search

Shoh tashtlann jeh arganeys v'ayn roish 2013.

Astronomy[edit source]

Chemistry[edit source]

Hug mee my ner "keim bree" - nagh beagh "keim vree" ny share, as "keim" ny 'ockle bwoirrinagh? -- Shimmin Beg (talk) 20:22, 20 Mart 2012 (UTC)

Mannagh vel arganeys erbee, nee'm eh y chaghlaa -- Shimmin Beg (talk) 09:09, 4 Averil 2013 (UTC)[reply]

Vel eie ayd er fockle mie er son "nucleotide"? "Çheshveanaid"? "Çheshveanag"? -- Shimmin Beg (talk) 11:08, 30 Boaldyn 2012 (UTC)[reply]

Hmm. Waihll, ta "nucleotide" cheet magh ass daa 'ockle: nucleo- ("bentyn rish y çheshvean") as -ide ("meer yerree kemmigagh"). Ta ram focklyn ain hannah hene as y meer yerree oc, goaill stiagh sulfeed, cloreed, keeaneed, (daa)-ocseed, sarocseed, monocseed, neetreed, a.r.e. Er-lhiam dy bee "cheshveaneed" ny share, agh nel mee shickyr. Mac Tíre Cowag 12:30, 30 Boaldyn 2012 (UTC)[reply]
Ah, shen eh! Va mee shirrey focklyn -ide myr cosoylaght, agh cha by gooin lhiam fer erbee 'sy Vaarle aght ennagh. Er lhiam dy vel "çheshveaneed" dy mie. Hug mee my ner chammah dy vel "nuclide" ayn ass ny focklyn cheddin... er lhiat dy beagh doilleeid ayn bentyn rish shen? -- Shimmin Beg (talk) 14:25, 30 Boaldyn 2012 (UTC)[reply]

Creg-oaylleeaght[edit source]

 • clagh straihagh - stromatolite

-- Shimmin Beg (talk) 11:11, 30 Boaldyn 2012 (UTC)[reply]

Linguistics[edit source]

Linguistic typology[edit source]

Cre ta'n fockle Gaelgagh er linguistic typology? Ta mee credjal dy vel soylley-oaylleeaght y fockle share er agh cha nel mee shickyr? Cre er lhiat? --MacTire02 12:55, 13 Boaldyn 2009 (UTC)[reply]

Wahll, t'ad screeu saintréitheacht 'sy Yernish as ta sain- gollrish soyll- rere keeal. Er lhiam dy vel soylley-oaylleeaght baghtal dy liooar; foddee soylley-hengoaylleeaght my by vie lhiat cur trimmid er y cheeal çhengoaylleeagh? Ta typology çheet er fir elley chammah.
T'eh jeeaghyn dy vel son- Gaelgagh gollrish sain- agh cha nel eh ayns fockle ny ghaa ("sonreeaght" as "sonrit"). -- Shimmin Beg 13:21, 13 Boaldyn 2009 (UTC)[reply]
Gura mie ayd, ghooinney! Nee'm smooinaghtyn er shen. --MacTire02 13:24, 13 Boaldyn 2009 (UTC)[reply]
Ren shin briwnys erbee er y chooish shoh? -- Shimmin Beg 10:29, 25 Toshiaght Arree 2010 (UTC)[reply]

Eieyn noa 2011-05[edit source]

 • loayreydaght = population of speakers of a language
 • co-hoiggalys = mutual comprehensibility
 • so-chohoiggal = mutually comprehensible
 • sur-ream = register (sociolinguistics) (Y. sainréam)
 • continuum = ? (shallidagh: continuum)
 • troa-hoie = orientation (Y. treoshuíomh)
 • ynnyd focklagh = place of articulation (phonetics)
 • saase focklagh = manner of articulation (phonetics)
 • tannaghtagh = continuant (phonetics)
 • cosoylaghey = assimilation (phonetics)
 • ennalit = aspirated (phonetics)
 • neuennalit = unaspirated (phonetics)
 • reiltagh (grammeydagh) = head (syntax)
 • biallagh (grammeydagh) = dependent (syntax)
 • myn-ockle / ayrneen / breneen = grammatical particle
 • rang fockle = word class
 • obbal = negation (grammar)
 • mode = mode (grammar) (sp.?)
 • case = case (grammar)
 • myn-screeu = grapheme
 • myn-heean = phoneme
 • cairscreeu myn-heeanagh = phonetic orthography
 • font = font (typeface)
 • Ta treescreeu, daalettyr ayns Tshwane; cre mysh daascreeu as treelettyr chammah?
 • arraghys / lect = lect (linguistics)
 • continuum = continuum
 • continuum abbyrtagh = dialect continuum
 • continuum creeole = creole continuum (foddee "continuum creeoleagh"?)
 • X phrase = raa X (e.g. noun phrase "raa ennymockle")
 • ideolect (cre mysh "abbyrt hene"?)
 • ynsaghey thummee = immersion learning
 • caghlaays = alternation (linguistics)
 • cleaoilaghey = palatalization
 • yl-chohaahagh = polysynthetic

Technology[edit source]

 • killag conney = fuel cell -> killag chonney?
 • jeshaght chruinnee = siege engine

Ta "lioaran recortys" ec Tshwane nish er son "log book" (mastey fir elley nagh vel cooie, er lhiam). Er lhiat dy lhisagh shin caghlaa "lioar chooishyn"? S'cummey lhiam dy feer; ta'n fer ain mie dy liooar. -- Shimmin Beg 12:45, 2 Mee ny Nollick 2011 (UTC)[reply]

Biology[edit source]

 • daa-ennym = binomen (taxonomy)
 • tree-ennym = trinomen (taxonomy)
 • cleaynys = cline (biology) (extension of current meaning)
 • croo = morph (biology)
 • albeenaght = albinism
 • co-hennayr = common ancestor
 • coonee = facultative (biology); e.g. eeder foalley coonee (facultative carnivore)
 • stap = stop (dog anatomy)
 • xylem = ?
 • bioag sampleyragh bioag hampleyragh = type species ("bioag b. hampleyragh", foddee?)
 • bea-haghnoaylleeaght = biotechnology
 • gienoam = genome (sp.?)
 • gienoam-oaylleeaght = genomics (sp.?)
 • endoshimbosh endohimbosh = endosymbiosis ("endohimbosh", foddee, ny "ynhimbosh" c.f. ga. ionshiombóis)
 • corys lheieagh = digestive system
 • geayr folagh = folic acid
 • tocsaplasmosis tocsaplasmosh = toxoplasmosis ("tocsaplasmosh", foddee, rere endohimbosh, shimbosh, tocsaplasmóis y Yernish)
 • biotin = biotin
 • candidiasis = candeyjaash (ga. candaidiáis)
 • histoplasmosis histoplasmosh = histoplasmosis (ga. histeaplasmóis)
 • autoclave = ?

Noa 2011-12

 • arrishaght Vates Bates – Batesian mimicry (nagh vel arrishaght Bates ny share, er-yn-oyr dy vel Bates ny ennym joarree)
 • arrishaght Wüller Müller – Müllerian mimicry (arrishaght Müller, rere ny ta heose)
 • arrishaght chraghagh – predatory mimicry / aggressive mimicry
 • noichraghtys – antipredation
 • noichraghagh – antipredatory
 • sheiltynys cowree – signalling theory
 • reih fo venkid – frequency-dependent selection
 • daah beiyn – animal coloration
 • cowraghey raauee – aposematism (CHANGE OF TERMINOLOGY - my original one is very un-Gaelic)
 • hene-arrishaght – automimicry
 • co-vondeish – mutualism
 • feddyn mactullagh – echolocation (Ir. aimsiú ó mhacalla)
 • aafilley co-chleaynagh - convergent evolution
 • co-aafilley - coevolution
 • cowrey sooilley - eyespot
 • immeeaght eillaghyn - arms race (Y. iomaíocht na n-arm, gyn GA) - "armyn" ny "eillaghyn-caggee", reih my eillaghyn er y fa dy vel eh goaill stiagh saaseyn coadee. Cre er lhiat? (mie dy liooar er lhiam)
  • immeeaght eillaghyn aafilleydagh - evolutionary arms race
 • keayrt vea - life-cycle (GA. cuairt-bheatha, Y. saolré ny timthriall na beatha)

Noa 2012-03

 • laaoilys - diurnality (cf. laaoil)
 • ynstaair (b.) - instar (GA. -, Y. ionstáir)
Cha nel mee shickyr er yn aght share dy aascreeu shen ass y Yernish, as y Yernish ayms cho moal. Instaair? Ynstaair? Enstaair? -- Shimmin Beg (talk) 10:06, 12 Mart 2012 (UTC)
Er lhiam dy nee *ynstaair y fockle share. Ta ion- y Yernish cheet er in- y Vaarle as t'eh ry-akin ayns focklyn lheid as ionga ("yngin"), ionlach ("ynlagh"), ionad ("ynnyd"), gd. ionsachadh ("ynsaghey"), ionbhlóid ("ynvloid"), a.r.e. Mac Tíre Cowag 11:07, 13 Mart 2012 (UTC)
Gma y ghooinney. -- Shimmin Beg (talk) 12:17, 13 Mart 2012 (UTC)

Gma er son y choyrle, VacTire. Cre mysh shoh:

 • bioag hampleyragh - kiartit
 • endosymbosis - ta mee coardail rish yn -osh; ta scansh eddyr Yernish (yn-) as GA (endo-, eando- cf. eandoplasmach, endodairm) myr shen cha nel mee shickyr er shen. Cre er lhiat?
 • toxoplasmosis tocsaplasmosh - ta mee coardail rish shen, jeant
 • candidiasis - "candajaash", foddee?
 • histoplasmosis - "hishteyplasmosh", foddee?

Cha row fys aym nagh row shin caghlaa enmyn joarree. Gow my leshtal. -- Shimmin Beg (talk) 11:25, 14 Mart 2012 (UTC)

Gow my leshtal, Himmin, agh cha nel mooarane fys aym er reddyn bentyn rish vea-oaylleeaght. Vel kiangley ayn eddyr histopathology, histology as histoplasmosis? My vel voyllin "histoplasmosh" er yn oyr dy vel "histopatoaylleeaght" (histopathology) as "histoaylleeaght" (histology) ry-gheddyn ec Tshwane. Bentyn rish candidiasis - er lhiam, veagh "candajaash" goll er fockley magh myr /ˈkand̪aˌd͡ʒɛːʃ/. Agh er lhiam veagh eh ny share my row eh goll er fockley magh myr /ˈkand̪əˌd͡ʒɛːʃ/ as, rere shen, voyllin "candyjaash" ny "candijaash". Agh foddee nagh vel y kiart aym er shen. Cre er lhiat? Mac Tíre Cowag 20:54, 14 Mart 2012 (UTC)
Argane mie, Vac. Ta "histo-" çheet er "stoo kirpey" 'sy Ghreag, as ta'n fraue cheddin bun ny focklyn heose. Myr shen t'eh jeeaghyn dy nee shen y cummey kiart 'sy Ghaelg. Cha smooinee mee dy hirrey er focklyn v'ayn hannah. Myr shen, ta "histoplasmosh" ny share.
Er lhiam dy vel kiart ayd er "candidiasis" chammah, agh cha nel mee shickyr er yn aght screeuee. Yiarrin dy vel "-ey" ny s'menkey er son /ə/, as dy beagh mian orrym ny cummaghyn heose y 'ockley magh myr /ˈkand̪iˌd͡ʒɛːʃ/. Cre mysh "candeyjaash", rere "arreydys" as "moylleyder" a.r.e.? Agh cha nel mee soit er. -- Shimmin Beg (talk) 15:03, 16 Mart 2012 (UTC)
Agh! Cha nel fys aym cre'n fa nagh ren mee cheet er focklyn lheid as "arrey", "moddey", as nyn lheid. "Candeyjaash" yn aaght screeuee share, er lhiam. Mac Tíre Cowag 20:48, 16 Mart 2012 (UTC)
Mie dy liooar, t'ad caghlaait aym rere shen.

Noa 2012-04

 • builley cree = heartbeat (GAl. buille-cridhe, Y. buille an chroí)

Noa 2013-02

 • cuticle - ? Ta crackan ingney as craaish ayn er son crackan meir deiney, agh ta "cuticle" bea-oaylleeagh ny red elley. Ta cneas-fhilm, craiceann uachdrach as cneas-ionga ayn 'sy Ghaelg Albinagh - veagh y chied mie dy liooar, foddee. She cúitineach eh 'sy Yernish. -- Shimmin Beg (talk) 18:49, 15 Toshiaght Arree 2013 (UTC)[reply]
Reih mee "cooitinagh" 'sy jerrey. -- Shimmin Beg (talk) 09:13, 4 Averil 2013 (UTC)[reply]

Feddynit jiu:

 • ??? - statocyst
 • ??? - gender (rere en:Gender a.r.e.)
 • cooitinagh - cuticle
 • possan mullee - crown group

(ny smoo ry-heet...)

 • reeog - impulse
 • fascool - fascicle
 • perineurium - perineurium
 • epineurium - epineurium
 • acsoan - axon
 • kitin - chitin
 • catecholameen - catecholamine
 • noi-ushtagh - hydrophobic
 • ??? - xerophyte
 • goull asnee - fin ray
 • ??? - rhabdomere
 • finneig heelagh - spermatophore
 • oastagh - host organism (of parasite)
 • ??? - syncytium
 • plasmoidium - plasmodium

(...ny smoo ry-heet) -- Shimmin Beg (talk) 21:52, 3 Averil 2013 (UTC)[reply]

 • corys endocreenagh – endocrine system
 • corys nearag-endocreenagh – neuroendocrine system
 • corys muskyl-craueagh – muskuloskeletal system
 • lieh-pheisht – flatword (Y. leithphéist)
 • uddan limfey – lymph node
 • feddan limfey – lymph vessel
 • Corys cree-chuishlagh - cardiovascular system
 • Corys jaggeenagh - integumentary system
 • Corys gientynagh - reproductive system
 • Corys ennalagh - respiratory system
 • Corys craueagh - skeletal system
 • surral scaa – shade tolerance
 • dooie loauee - decomposer
 • gass scarree fraue - root meristem
 • çhymshal beaghee - nutrient cycle
 • myn-emshyraght - microclimate
 • troarag - cultivar
 • macroheane - macrocyst
 • heterothallaght - heterothallism
 • homothallaght - heterothellism
 • agamaght - agamy
 • pseudoplasmodium - pseudoplasmodium
 • ?? - sorus
 • mynheane - microcyst
 • diploidagh - diploid
 • haploidagh - haploid
 • ??? - sporocarp
 • killag folley jiarg - red blood cell
 • ?? - isothiocyanate
 • çhymshal bea - life cycle
 • ardnieu corryl - coral snake
 • ?? - inquilinus
 • keyll 'liaghee - rainforest
 • follaghey - crypsis
 • forma - forma (zoology)
 • fo-phobble - subpopulation

--Shimmin Beg (talk) 10:12, 4 Averil 2013 (UTC)[reply]

 • cloan (yl-rey cloain? cluinn?) - clone (Y. clón, yl-r.clóin)
 • cloanagh - clonal

-- Shimmin Beg (talk) 09:33, 10 Averil 2013 (UTC)[reply]

Cell biology[edit source]

Botany[edit source]

Cha s'aym cre'n aght share dy aascreeu xylem, myr shen, cha nel mee caghlaa eh. Fodmayd screeu "sylem" ny "sailem" ny "seihllem" ny "seihllym" as fir elley, foddee. Cre er lhiat? -- Shimmin Beg 10:10, 2 Mean Souree 2010 (UTC)[reply]

Er lhiam dy beagh "sylem" focklit magh myr /səlɛm/ ny e lheid as ta "seihllem" ro aggys da "seihll". Veagh "xylem" myr t'eh 'sy Vaarle ny "sailem" ny share, agh cha nel mee ro hickyr my-e-chione. --MacTire02 08:46, 7 Mean Souree 2010 (UTC)[reply]

Ta feme ain er fockle er son "respiration" (yn aawoalley kemmigagh) myrgeddin, agh cha s'aym er fockle mie. Er lhiat? -- Shimmin Beg 20:07, 6 Mean Souree 2010 (UTC)[reply]

Cha nel fys aym er fockle mie myrgeddin. Ta "tayrn ennal" 'sy fockleyr agh t'eh cheet er yn obbraid bentyn rish ny scowanyn. Cre ta'n cheeall t'ou shirrey? --MacTire02 08:55, 7 Mean Souree 2010 (UTC)[reply]
Gow my leshtal, cha vaik mee y freggyrt shoh. Va mee shirrey er en:Cellular respiration. Ta mee er mriaght fockle jeh CnG. -- Shimmin Beg 10:13, 20 Mee ny Nollick 2011 (UTC)[reply]

Termeeaght noa jeant ayms jiu:

 • gass scarree (gish scarree, bw.) - meristem
 • rinn-ghass scarree (rinn-ghish scarree, bw.) - apical meristem
 • cleayney ym-hayrn - gravitropism
 • cleayney lesh ym-hayrn - positive gravitropism
 • cleayney noi ym-hayrn - negative gravitropism
 • cryss raisoamagh (bw.) - rhizosphere
 • cooyl-chooid (bw.) - storage substance

-- Shimmin Beg (talk) 11:18, 30 Mee Houney 2012 (UTC)[reply]

Feddynit jiu:

 • cullee heyrlann - laboratory equipment
 • mynreayrtan shilleydagh - light microscope
 • mynreayrtan lectraneagh - electron microscope
 • mynreayrtan broddag leayrtagh - scanning probe microscope
 • mynreayrtaght chosoylaghey chophaase - phase contrast microscopy
 • mynreayrtaght chosoylaghey hesseneeaght anchasslyssagh - differential interference contrast microscopy
 • mynreayrtaght - microscopy

-- Shimmin Beg (talk) 10:12, 4 Averil 2013 (UTC)[reply]

Polaasee termeeaght[edit source]

Ta ymmodee focklyn er y duillag shalee ayns Tshwane nish. Er lhiat dy lhisagh shin ad y scryssey magh (ny cur ayns tashlann ennagh) erreish da tammylt? Chammah's shen, ta ram focklyn er y duillag shoh er ve ayn rish tammylt liauyr gyn arganeys; er lhiat dy vel eh mie dy liooar adsyn y scughey dys y duillag shalee myr termeeaght choardit? M.s. erreish da mee gyn arganeys? -- Shimmin Beg 13:00, 12 Boaldyn 2011 (UTC)[reply]

T'eh mie dy liooar lhiam, Himmin. Veagh eh ny share ad t'er gheddyn ayns Tshwane y scughey gys Tashtlann ennagh myr recortys. Adsyn t'ayn gyn arganeys, veagh eh ny share dy chowraghey ad lesh sorch ennagh dy chlowan, lheid as y fer v'er ny chroo ayd jea ({{Shallidagh}}) son dy haishbyney da lhaihderyn elley dy nee termeeaght ain t'ayn as foddee nagh vel eh ymmydit ec deiney elley. Mac Tíre Cowag 05:46, 13 Boaldyn 2011 (UTC)[reply]

Staydraa[edit source]

Hug my ner nagh vel fockle er son "demographic" as y lheid ry-gheddyn. Ta Yernish eh y aascreeu myr déimeagrafaic, agh cha nel y roie-ockle "demo" ayn 'sy Ghaelg as cha mie lhiam eh y chroo. Ec y traa t'ayn ta mee er vaagail magh y ronney shen, agh vel eie ayd er fockle cooie er son shen? -- Shimmin Beg 10:35, 7 Luanistyn 2011 (UTC)[reply]

Sheanse co-earrooder[edit source]

Ren mee ymmyd jeh ayns ennym ronney:

 • teadane = string (cha dooar mee cummey teaghrán Yernish 'sy Ghaelg)

Lettyraght[edit source]

 • Cooyl-screeudeyr - ghostwriter (Y. cúlscríbhneoir)
 • skeealeen = very short story, vignette
 • genre = genre (sp.?)
 • jantagh screeuee - literary agent
 • mooinjerys pobblylagh - public relations
 • cooyl-screeu - ghostwriting

Elley[edit source]

 • marrooder straihagh = serial killer
 • eddyr-cheirdey = interdisciplinary
 • mooinjerys pobblagh / pobbylagh = public relations (cha mie lhiam eh, agh cha s'aym er ennym share)
 • traaght stiagh = entrance essay (university)
 • traaght imbee = term paper (university)
 • mynhraaghtys = thesis (university); lower research paper, vs. traaghtys for higher
 • mwyllin hraaght = essay mill
 • astroturfing (politics) =
 • sockpuppet (internet) =
 • karragheyder script = script doctor
 • plait sollys – photographic plate